KrF-toppene, Ingebrigt Sørfonn og Filip Rygg, var natt til lørdag på byen til den lyse morgen. Ikke for å feste, men for å følge politiets krevende arbeid med helgefylla.

— Dette var en kjempeopplevelse der jeg fikk bekreftet holdbarheten av vårt syn på dette feltet, sier Ingebrigt Sørfonn.

— Vi hadde i utgangspunktet trodd at vi som parti hadde upopulære standpunkter i alkoholpolitikken, men nå opplever vi at stadig flere tar kontakt med oss og krever tiltak for økt trygghet i sentrum, sier Filip Rygg.

- Politiet vet best

Etter dagens ordning skal politiet uttale seg før kommunestyret avgjør en søknad om skjenkebevilling. Kommunene har ikke plikt til å legge større vekt på politiets uttalelser enn det som kommer fra andre instanser. KrF ønsker nå å gi vetorett til politiet.

— Politiet møter konsekvensene av skjenkepolitikken når de er ute på patrulje. Ingen er bedre egnet enn politiet til å vurdere hvem som skal få skjenkebevilling. Deres ja eller nei må bli avgjørende, sier Sørfonn.

Pakke med tiltak

I sin tiltakspakke for større trygghet i Bergen sentrum går KrF inn for at tallet på skjenkesteder bør reduseres med 25 prosent i særskilte volds- og urobelastede sentrumsområder. Partiet ønsker også at skjenkestedene stenger tidligere og til ulike tider.

Når et skjenkested mister sin skjenkebevilling, bør dette også gjelde for lokalet det stedet drives i en periode på 6 måneder, og ikke bare for bevillingsinnehaveren, slik det er i dag.