— Det ville være skammelig av meg å selge denne ideen til landsmøtet, uten å gjennomføre den i egen kommune, sier Trude Drevland til Bergens Tidende.

Byråd for helse og omsorg i Bergen er partiets ordførerkandidat i høstens valg. I innleder Drevland til landsmøtedebatt om Høyres nye omsorgspolitikk.

Regning til arbeidsgiveren

Av forslagene i dokumentet fra Høyres omsorgsutvalg venter Drevland mest debatt rundt ideen om å gi arbeidstakere fri for å pleie sine nærmeste, tilsvarende ordningen med fri for å ta seg av syke barn.

Regningen vil Drevland sende arbeidsgiverne.

— Dette er et forslag som kan tas opp i lokale forhandlinger i den enkelte bedrift og gjennomføres umiddelbart, sier Drevland, som har registrert at NHO rasler med sablene.

— Kanskje NHO må tenke nytt? parerer ordførerkandidaten.

— Er dette et forslag som kler bedriftseierpartiet Høyre?

— Her snakker vi om en utgift til inntekts ervervelse. Bedriftene har også et sykelønnsproblem. Kanskje forhindrer vi noe sykefravær ved å gi ansatte lovlig rett til å ta noen timer fri og følge sin gamle mor til tannlegen.

Tror på sønnene

— Blir ikke omsorgsfri nok en heft ved kvinnelige ansatte. Først får de barn og deretter gamle foreldre?

— Vet du, jeg tror faktisk bedre om menneskene enn som så. Dette er en belastning som menn og kvinner i stigende grad klarer å fordele seg imellom.

— Hva sier du hvis fagforbundene i Bergen kommune ber om Høyres omsorgsfri i Høyre-styrte Bergen?

— Det må vi vurdere hvis det kommer opp i lokale forhandlinger, lover Drevland.

Valg-friheten

Som eldre-byråd er Drevland stolt over å ha gjennomført et sentralt punkt i Høyres omsorgspolitikk; rett til å velge privat eller offentlig hjemmehjelp.

Vaskehjelperne er skilt ut og organisert i et eget selskap, Bergen Hjemmetjenester KF. Drevland blåser av de som påstår at omorganiseringen er en fiasko, fordi sykefraværet i foretaket er høyt.

— I sentrum, den eneste bydelen der vi fant tall, var sykefraværet blant hjemmehjelperne like høyt før omorganiseringen. Forskjellen er at vi har synliggjort hjemmehjelperne og dermed synliggjort sykefraværet deres, sier Drevland og fortsetter:

— Gevinsten ved omorganiseringen er at de pleietrengende faktisk får utført hjemmehjelpen de er tilkjent. Bare i sentrum var det tidligere 600 vedtak ukentlig som aldri ble gjennomført. Nå kommer faktisk hjemmehjelpen.

Sykepleie neste

Valgfriheten skal utvides hvis Høyre får beholde makten i Bergen. I neste periode skal det innføres fritt brukervalg i hjemmesykepleien også, varsler Drevland.

— Høyre vil ha kvalitet i omsorgen, flere hender og flere sykehjemsplasser. Hva er da egentlig forskjellen på Høyre og Aps eldreomsorg?

— Ap henger fast i en rigid og gammeldags tankegang, det er forskjellen, kommer det kontant fra Drevland. - Ap har ikke skjønt at når de nekter eldre valgfrihet, så driver de valgkamp mot 80- og 90-åringer som har valgt fritt hele livet. Vi velger sykkel, bil, venner og tannlege. Hvorfor skal vi ikke da velge hjemmehjelper?

— Er ikke fritt valg av hjemmehjelper nokså puslete til å utgjøre et politisk vannskille?

— Det er opp til dere å kalle det puslete. Jeg synes faktisk ikke det!

Bjelland, Håvard