Det planlagte ressurssenteret for rusmisbrukere i Bergen (RIB), er i dialog med Hop videregående skole om et opplæringstilbud til misbrukerne.

SIGBJØRN LINGAsiglinga@online.no

Senteret, som er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og Kirkens Bymisjon i Bergen, skal etter planen tilby misbrukerne både arbeid og opplæring.

Helt nytt — Vi er i dialog med skolen, som har mange års erfaring i å undervise rusmisbrukere som er under behandling. Selv om et menneske bruker narkotika, kan det være tilgjengelig for både arbeid og opplæring. Det er helt nytt å tenke på misbrukerne på denne måten, sier leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Leif Jarle Theis.

— Man vil legge vekt på et tilbud som ivaretar både sikkerhet og nødvendige ferdighetskrav tilpasset hver enkelt, forteller Theis. Positive - Vi er veldig positive til planene, og tror vi kan ha noe å bidra med siden vi har erfaring med misbrukere, sier inspektør Irene Svindland ved Hop videregående skole.

— Opplæring er meget viktig i rehabilitering av rusmisbrukere. Vi er nå inne i en tankeprosess rundt hvordan et tilbud kan organiseres, sier Svindland, som understreker at skolen ennå ikke har forpliktet seg til noe. Økonomidugnad Driftskostnadene for ressurssenteret, med en planlagt størrelse på tusen kvadratmeter, er foreløpig beregnet til rundt åtte millioner kroner. Beliggenheten er ennå ikke avklart.

— Vi har kontakt med huseier som er interesserte, og det er mulig å skaffe lokaler på ganske kort tid, sier Leif Jarle Theis. Utviklingsgruppen ser for seg at senteret kan drives ved hjelp av en økonomisk dugnad.

— Vi har vært i kontakt med sentrale politikere i Bergen, og de har vært svært positive, sier Theis. Målet er at senteret skal være i drift i løpet av høsten.

— Det er optimistisk. Men vi er optimister, sier prosjektsjef for Bergensklinikkene, Vibeke Johannessen.