• Jeg regner med vi kan bruke noen millioner kroner til å bedre busstilbudet til Sandsli/Kokstad, sier byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen.

GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.noStortinget har bevilget 20 millioner kroner som skal brukes til kollektivtiltak i Bergen i år. Knudsen vil bruke noe av pengene til Kokstad/Sandsli. Det vil i tilfelle utløse nesten tre millioner kroner fra kommunen. Dermed kan denne kollektivpakken endelig realiseres, så sant fylkeskommunen godtar kommunens forslag.Knudsen vil i tillegg bruke noe av pengene til å øke tilbudet på ekspressbusser til området. På Knudsens ønskeliste som nå er sendt Hordaland fylkeskommune, står også forprosjekt til et nytt billetteringssystem i Bergen. Prosjektet skal utrede muligheten for å installere billettautomater på alle holdeplasser slik at bussjåførene slipper å bruke tid på billettsalg. Knudsen vil også bedre informasjonen om kollektivtiltak slik at tilbudet gjøres mer tilgjengelig. Det går blant annet på ruteinformasjon på alle bussholdeplasser om samtlige avganger og monitorer på alle bussterminaler.