— Etter å ha sett hvor mye Trond Mohn bidrar med, må jeg kanskje revurdere mitt bidrag, sier Høyres ordførerkandidat Herman Friele.

Mandag ble det kjent at milliardær Trond Mohn har gitt 120.000 kroner til Arbeiderpartiets valgkamp i Bergen, fordi han ønsker at Anne-Grete Strøm-Erichsen skal fortsette som byrådsleder.

— Jeg får vel da komme med et kontrabidrag for å hindre at Strøm-Erichsen blir byrådsleder etter valget. Jeg må nok konsultere portemoneen en gang til, sier Friele.

- Markedsføring koster

Bergen Høyre hadde i går invitert pressen til informasjonsmøte om valgkampen. Byrådslederkandidat Monica Mæland og Herman Friele snakket om at Bergen trenger et politisk skifte og at byen trenger et byråd med bred støtte i bystyret. Men de klarte ikke å unngå spørsmål om det som de siste dagene har vært en av de store politiske sakene, nemlig privatpersoners og organisasjoners pengestøtte til partiene.

Bergen Høyre vil ikke si hvem som har gitt gaver til valgkampen. Herman Friele innrømmer å ha gitt penger til Høyre, men nekter å si hvor mye.

- Min rett som privatperson

— Jeg har gitt bidrag i mange år, men bidragene har variert. I år har jeg av naturlige grunner gitt mye mer enn tidligere. Markedsføring koster, og Høyre trenger penger. Men det er min rett som privatperson ikke å fortelle hvor mye jeg gir, sier Friele.

Han mener han er privatperson helt til etter valget.

— Er det ikke enklest bare å fortelle hvor mye du gir?

— Jeg er en fri person. Jeg ønsker ikke at pressen skal presse meg til å si dette. Hele debatten er ute og kjører. Hvis noen innbiller seg at politiske partier blir påvirket av noen få tusen kroner, er det en skam.

— Har du bare gitt noen få tusen kroner?

— Nei, jeg har gitt mye mer enn det, sier Friele.

Kritiserer Stoltenberg

I helgen kritiserte Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg Oslo Høyre for å hemmeligholde hvem som gir partiet penger.

— Jeg skjønner at Stoltenberg vil ha fokus over på at Høyre får penger fra de rike. Ap får støtte fra Fagforbundet, som får bli med på den politiske debatten i partiet, sier Monica Mæland.

Hun mener Ap derfor er i lommen til Fagforbundet. Hun mener Høyre ikke blir påvirket av giverne.

— Jeg har aldri villet vite hvem som gir Høyre penger, sier hun.

Hun presiserer at Høyre ikke bryter regelverket ved ikke å fortelle hvem som gir penger til partiet.

GIR MER: Ordførerkandidat Herman Friele er innstilt på å gi mer penger for at Høyre skal vinne valget, men vil ikke opplyse om hvor mye.<p/>FOTO: TOR HØVIK