— Alle i utvalget er enige om at det var en tabbe å nedlegge bydelsstyrene, sier Anders Skoglund (V).

Han har ledet utvalget, som har den samme partimessige sammensetningen som bystyret.

De vil nå sende en innstilling som skal behandles på det utvidede forretningsutvalget i april. Deretter er det opp til bystyret å avgjøre om det blir mer lokaldemokrati i Bergen kommune.

– Vi har veldig, veldig stor tro på at dette vil bli noe av, sier Skoglund.

– Dette har folk savnet De tidligere bydelsstyrene i Bergen hadde ansvar for blant annet skole og helse, og ble nedlagt i 2003. Nærdemokratiutvalget planlegger store endringer i forhold til den gamle modellen.

– Vi legger vekt på bydelsidentitet og lokalkunnskap. Skole og helse er noe alle bydeler behøver, og kan godt bli styrt av byrådet sentralt.

Skoglund fremhever rollen de nye bydelsstyrene skal spille i mindre byggesaker.

– Her er det et tydelig behov for at de det gjelder får ha et ord med i laget, sier han.

Kontakthalvtimen skal også gjeninnføres, hvor innbyggerne skal få anledning til å diskutere lokalpolitikk med bydelsstyrerepresentantene.

– Dette har folk savnet, og det skal de nå få tilbake, fastslår Skoglund.