Hospitsene som kommunens byggesaksavdeling har sendt varsel om tvangsmulkt fra 8. juli er:

  • Grønnestølsveien 20 e
  • Storesåta 35
  • Lyder Sagensgt. 9
  • Nygårdsgt. 37
  • Nygårdsgt. 60
  • Møllendalsveien 19

— Dette innebærer at virksomheten som drives der ikke er godkjent av bygningsmyndighetene, sier Jan Mjelstad i byggesaksavdelingen.

Disse hospitsene har til sammen 92 plasser. Kommunen skal 1. oktober redusere antall hospitsplasser den har kvalitetsavtale med fra dagens 250 til drøye 170 plasser. Men det er på ingen måte sikkert det er hospitsene som nå har fått varsel om tvangsmulkt som ikke får forlenget avtalene de har med kommunen.

Ingen er sikre på ny avtale

— Om de får døgnmulkt eller ikke er ikke avgjørende for om de kan benyttes eller ikke. Det kan være ulike årsaker til at de ikke har levert det som er nødvendig for å få godkjenning, sier sosialbyråd Trude Drevland (H) til BT.

Hun sier kommunen skal gjøre en vurdering av hospitsenes kvaliteter før 1. oktober. I tillegg skal kommunen vurdere plasseringen.

— Jeg ønsker ikke en fortetting av denne type boliger, sier hun.

— Så de som ikke har fått varsel om tvangsmulkt kan ikke være sikre på å få forlenget kvalitetsavtale med kommunen?

— Ingen kan slå seg på brystet og si at de er 100 prosent sikre på at kommunen vil forlenge avtalen med dem, sier hun.

KFUK/KFUM

KFUK/KFUM er en av hospitseierne som har fått varsel om tvangsmulkt av kommunen. De driver hospitset i Møllendalsveien 19.

— Vi har satt i gang en prosess for å sette alt på stell. Det gjorde vi før vi fikk varselet fra kommunen. Vi anser oss som en seriøs partner som vil gjøre det loven krever. Men kommunen taler med to tunger i denne saken, minst, sier driftsansvarlig Kjetil Aarvik.

Han mener fristen kommunen ga hospitseierne til å søke om nødvendig godkjenning var for knapp.

— Hvordan reagerer KFUK/KFUM på at kommunen vil gi organisasjonen tvangsmulkt for ulovlig drift?

— Møllendalsveien 19 er et eget aksjeselskap som har samarbeidsavtale med KFUK/KFUM. Men kommunens behandling av dette gjør at KFUK/KFUM vurderer om den vil fortsette med dette, sier Aarvik.