Bergenseren Nicca Gade Christensen (27) og vossingen Svein Øvsthus (28) har akkurat avsluttet masterstudie i arkitektur ved NTNU. I avgangsprosjektet «Boarding Bergen» foreslår de et ansiktsløft for havneområdet i Bergen. Utgangspunktet var skepsis til sikkerhetsgjerdene som ble satt opp i 2004.

— Disse privatiserer i utgangspunktet havnen, og vi mente det var på tide å finne andre løsninger for å ivareta sikkerheten. Vi har klart å omorganisere slik at bergenserne får tilgang til havnen igjen, sier Nicca Gade Christensen.

Åpner havnen

I prosjektskissene har de trukket sikkerhetssonene lenger nord, og i stedet for gjerder, bruker de selve bygget som avgrensing.

— I dag ligger skipene med langsiden inn og sperrer igjen Vågen. Vi foreslår to nye pirer på nordsiden av Skoltegrunnskaien, der alle cruiseskipene kan legge til. Med det enkle grepet har vi offentliggjort hele festningskaien og Skoltegrunnskaien, sier Christensen.

Slik skal bergenserne altså kunne spasere langs hele Vågen helt fra Fisketorget og ytterst på Skoltegrunnskaien uten å møte gjerder.

Levende havn hele året

Sammen med Svein Øvsthus har hun utfordret og omdefinert hva en cruiseterminal kan være. Inspirasjon har de blant annet hentet fra studietur til Barcelona, Hamburg og Amsterdam.

— Vi merker oss at alle terminalene ligger i veldig sentrale tomter i byen, men siden cruisetrafikken er veldig sesongbetont, blir havneområdene liggende døde store deler av året. Vi ønsket en levende havn, og da var ikke det holdbart, sier Øvsthus.

Sambruk står derfor sentralt i oppgaven. Det vil si at terminalen skal ha flere funksjoner utover å være terminal for cruiseturister.

— Hele terminalen skal være et offentlig bygulv, vi prøver å gi Vågen tilbake til bergenserne. På den måten slipper dessuten turistene å måtte komme til midten av fisketorget før de møter bergensere, sier Øvsthus.

Sprintbane og kafé

Studentene ser for seg en levende havn med idrettsbane og kulturtilbud året rundt.

— De 250 meter lange landgangene kan være sprintbane, og de store bagasjehallene kan lett gjøres om til idrettsbane. Vi ser også for oss konferanser, utstillinger og julemesser, sier Christensen.

Skissene inneholder blant annet en lang tribune som ender opp i en kafé, hvor skuelystne kan kikke på båtene. Det er også planlagt kontorer og utleielokaler, som skal genere inntekter.

Planene om en mer tilgjengelig strandpromenade er i tråd med byrådets planer i kommunedelplanen for indre havn som nå er ute til høring.

— Ved å flytte de utenlandske fergene til Dokken, faller behovet for permanente gjerder vekk. I vår plan legger vi opp til at byromsaktiviteter skal ha bedre vilkår ved at vi river gjerdene, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling.

Kapasitet til snuhavn

Studentene har vært i kontakt med Havnevesenet i Bergen siden de begynte på oppgaven i august. Havnesjef Gunvald Isaksen har ennå ikke sett det endelige resultatet, og ønsker derfor ikke å kommentere forslaget.

— Vi har hatt et god samarbeid hvor vi har kommet med innspill, sier Isaksen.

Selv om havnen i Bergen har status som snuhavn, har den pr. i dag ikke kapasitet til å håndtere slike situasjoner. Med den nye, skisserte havnen er fasilitetene på plass, og dermed kan sesongen utvides. Når cruisene kan starte og ende her, vil turistene legge igjen mer penger i byen.

— Det har vært veldig spennende å arbeide med oppgaven. Vi mener løsningen fungerer bra både for havnevesenet og cruisenæringen. Det blir en effektiv terminal som skaper identitet for cruisenæringen. Dette er en spesiell terminal som turistene vil huske, påpeker Øvsthus.

Lisbeth Iversen oppfordrer studentene til å sende inn oppgaven som et innspill i høringsrunden.

— Det er alltid spennende med studenter og andre som stiller spørsmål og tenker annerledes.

På sikt ønsker byrådet en arkitektkonkurranse for endelig utforming av området fra Bryggen og utover.

Ville du tatt i bruk en slik terminal? Si din mening om planene.