I løpet av fem, seks minutter er M/F «Fanafjord» tømt og fylt opp igjen. Busser og biler triller fra lemmen og akselererer ut på asfalten mot Osøyro og Bergen. Like etterpå kjører biler og trailere motsatt vei om bord.

I god fart mot fergen kjører en VW Caravelle med en Buster-båt på hengeren. Bommen på Halhjem sneier nesten propellen på båtmotoren, før lemmen tas opp, og fergen legger i vei over Bjørnefjorden.

Nå vil Statens vegvesen at bilistene skal få bedre informasjon om hvor fergene til enhver tid befinner seg på fjorden. Dette for å unngå at noen råkjører for å rekke frem i tide.

— Skal kunne planlegge

I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2010-2013» har Statens vegvesen listet opp 153 tiltak som skal øke trafikksikkerheten. Ett av tiltakene er å gi trafikanter på vei mot et fergeleie oppdatert informasjon om når neste ferge går og forventet ventetid.

  • Systemet er basert på det samme som på bussene i Oslo. Tavler viser hvor lang tid det er til neste buss ankommer stoppestedet, det samme vil også gjelde for ferger, forklarer avdelingsdirektør og leder for trafikkforvaltningsseksjonen i Vegdirektoratet, Ivar Kristiansen.

Informasjonen skal formidles til trafikanter via tavler langs veien og på internett.

  • På denne måten kan trafikantene planlegge turen i større grad. Får de beskjed underveis om at det er lang ventetid på neste ferge kan de legge opp turen annerledes og gjøre andre valg, enn kanskje å kjøre så raskt som mulig for å rekke frem, sier Kristiansen

— Men hva om de får beskjed på en tavle om at de akkurat rekker fergen, og i stedet gasser på?

  • Ja, det er jo noe vi er engstelig for. Og vi ønsker ikke å lage et system som oppfordrer til råkjøring, svarer han.

**Les også:

Her er flere tiltak**

— Motsatt effekt

Systemet er foreløpig bare på idéstadiet. Planen er at utprøving og testing kan komme i gang i løpet av året.

  • Vi hadde i utgangspunktet tenkt å teste det på sambandet Flakk-Rørvik i Sør-Trøndelag. Men vi kan heller ikke utelukke at E39 mellom Bergen og Stavanger kan bli teststrekning. Dette er ikke helt avklart, sier Kristiansen.

I fergekøen på Halhjem sitter Jan Erik Thon (62) og leser avisen og venter på fergen. Han er på vei til Stord.

  • Jeg frykter at slike tavler kan ha motsatt effekt. At folk heller gir på for å rekke fergen i stedet for å ta det med ro, sier Thon, som også driver Thon trafikkskole i Bergen.

Halhjem-Sandvikvåg tar han cirka to ganger i året.

  • Jeg sjekket rutene før jeg dro av gårde, og viste sånn cirka hvor mye tid jeg hadde. Jeg er ikke interessert i å vite hvor fergen er på fjorden, men når neste avgang er. Da kunne man med fordel ha hatt tavler som viste neste avgang, og hvor langt det er til fergeleiet, mener han.

**Les også:

Ønsker forslaget velkommen**

Tror du dette kan forhidre råkjøring?