• Det er mulig jeg kunne solgt dem på det private markedet og fått noen kroner, men målet mitt er ikke å bli den rikeste på kirkegården.

— Hver gang jeg åpner avisen får jeg kjeft. Den siste uken har vært veldig slitsom. Dette orker jeg ikke lenger, sier Osen.

Siden 1996 har Osen eid Sandviksbodene 70A, 71 og 72 ved Måseskjæret. I dag er de tre sjøbodene i meget dårlig forfatning.

— En skikkelig høststorm kan ta med seg alt ut i vannet. Situasjonen er akutt, sier han.

Fikk nei til boligbygging

I et langt brev til byrådsleder Monica Mæland legger han frem sin versjon av historien, og skriver: «Bergen kommune kan allerede 1. oktober få overta alle mine tre sjøboder helt gratis etter nærmere avtale».

Osen kjøpte bodene for 1,9 millioner kroner. Opprinnelig var planen å bygge museum og selskapslokaler i de gamle bygningene. For fire år siden endret imidlertid Osen sine planer. Sammen med Sjøbodutvikling AS, som eier naboboden, skulle han bygge ut leiligheter i de gamle sjøbodene.

— Omreguleringsspørsmålet gikk gjennom første høringsrunde. Vi hadde kjøpere på halvparten av leilighetene før byantikvaren plutselig kom og fredet alle sjøbodene i 2006, sier Osen.

Han mener at bodene i dag ville vært ferdig restaurert og brannsikret uten at det offentlige hadde betalt en krone, om de hadde fått ja.

Kritisk til byantikvaren

I stedet står et stykke bergenshistorie og forfaller. Osen har satt opp jernstøtter inne i bodene for at de ikke skal kollapse, men disse holder nå på å knekke sammen under tyngden av det gamle treverket.

Også boden til Sjøbodutvikling AS er i dårlig forfatning.

— Vi snakket med byantikvaren før vi kjøpte prosjektet og oppfattet at vi hadde aksept for å bygge boliger. Så endret holdningen seg totalt, mener Truls Ove Soløy, styreleder i Sjøbodutvikling AS.

Nå vil eierne i selskapet også kvitte seg med sjøboden sin.

— Vi har sagt til kommunen at de kan få kjøpe boden for den prisen vi ga, sier Soløy.

Selskapet kjøpte boden for 2,5 millioner kroner i 2004.

Osen er på sin side fast bestemt for å gi bort sjøbodene sine.

-Det er mulig jeg kunne solgt dem på det private markedet og fått noen kroner, men målet mitt er ikke å bli den rikeste på kirkegården. Poenget er at det må handles nå, og at det bare er kommunen som kan gjøre det.

Kostbart å restaurere

Osens boder er på til sammen 2400 kvadratmeter og har utsikt rett mot Måseskjæret. Ifølge Osen, som selv eier en leilighet på Måseskjæret, kostet det 50.000 kroner per kvadratmeter å restaurere den gamle Tørrfiskkatedralen.

— Ettersom kommunen ikke vil bygge boliger, blir det nok litt billigere her. Men selv med en pris på 30.000 kroner eller lavere, blir kostnadene altfor høye å bære for en privatperson, sier Osen.

Han mener kommunen ikke kan si nei til tilbudet hans.

— Nå kan de oppfylle ønsket om å sette disse bodene i skikkelig stand. Hvis ikke kommunen kan ta seg råd til det, hvem skal da kunne gjøre det? spør bodeieren.

Det lyktes ikke Bergens Tidende å få tak i byantikvaren for kommentar.

- Visste hva han kjøpte

Byrådet har ingen umiddelbare planer om å takke ja til Osens tilbud.

— I utgangspunktet sitter kommunen på en stor nok eiendomsmasse, og vi har mye annet viktig å bruke pengene våre på, sier byrådsleder Monica Mæland.

Hun understreker at hun ennå ikke har fått lest brevet skikkelig og satt seg inn i saken.

— Men vi skal selvfølgelig vurdere dette seriøst. Det er mulig å gå i dialog med Osen for å finne en løsning, sier Mæland.

Byrådslederen påpeker at området ikke var regulert til boliger da Osen kjøpte bodene, og at han visste det.

— Men det kan hende vi skulle vært raskere og tydeligere ute med vårt syn når det kommer til utbygging av boliger her, sier hun.

Byrådet tar nå høstferie og får ikke sett nærmere på saken før tidligst neste mandag.

– Reidar Osen må ta ansvar for at han sitter på et nasjonalt kulturminne. Hvis det haster så mye som han sier, synes jeg det er rart han tar kontakt først nå, sier Mæland.

Hva synes du om tilbudet til Bergen kommune? Kommentér her!

Ørjan Deisz