I slutten av august intervjuet BT Kristin Sundal som bor i Bergen sentrum og som ønsket barnehageplass for sønnen Sverre i nærheten.

Men den eneste barnehagen hun fikk tilbud om var på Sandsli i Ytrebygda.

— Det måtte jeg rett og slett takke nei til. Om jeg måtte ha brukt bybane og buss dit, hadde jeg rett og slett ikke rukket å hente i barnehagen etter jobb, forteller hun til Bergens Tidende i dag.

Flyr inn besteforeldre

Nå er hver dag blitt en desperat kamp for å skaffe plass.

— Jeg ringer minst 15 barnehager hver dag, og undersøker med bekjente om de kjenner dagmammaer vi kan bruke. Men foreløpig har det vært resultatløst, sier hun.

I stedet har besteforeldre blitt fløyet inn for å hjelpe til.

— Vi vurderer om vi rett og slett må flytte for å få barnehageplass, forteller Sundal.

Byråd for skole og barnehage, Filip Rygg, la torsdag frem forslag til endring i opptaket til de kommunale barnehagene i Bergen. Blant forslagene er å prioritere å gi barn barnehageplass i den bydelen de bor i, fremfor å gi plassene til dem som bor i andre bydeler. I dag er Bergen kommune ett opptaksområde. Han legger til at han ønsker at folk i størst mulig grad skal få velge selv hvor de ønsker barnehageplass.

— Problemene er størst i bydelene Årstad og Bergenhus. Og uten at vi bygger ut flere barnehager i disse bydelene, så vil det fortsatt gå litt tid før vi klarer å oppfylle ønsket, sier Ryg.

Raskere svar

Kristin Sundal er glad for forslaget fra byråden.

— Om vi hadde fått plass i vår bydel, så hadde det vært helt fantastisk. Ikke noe ville ha vært mer gledelig enn at vi fikk en barnehageplass, sier hun.

Byrådet la også frem flere forslag til endringer torsdag. Blant annet at de som søker om barnehageplass skal få raskere svar.

— Mange foreldre har savnet et raskere svar på sin søknad om barnehageplass. Derfor ønsker byrådet nå å innføre en ordning der det kun er barn med rett til plass som behandles i hovedopptaket for de private og kommunale barnehagene. Målet er å gi søkerne til hovedopptaket i 2011 tilbud om plass allerede i mai, sier Filip Rygg.

Søknader for barn som ikke fyller vilkårene for rett til plass vil da bli behandlet i suppleringsopptaket, etter at hovedopptaket er gjennomført, heter det i en pressemelding fra byrådet.

Også private barnehager skal ifølge Rygg ha vært positive til endringene som er foreslått.