Helse— og omsorgsdepartementet har hatt et notat om lokaliseringsteknologi på høring, og svarene var positive.

- Vi ser at pasienter som har brukt GPS, øker sin frihet og livskvalitet. For mange, både pasienter, pleiere og pårørende, ser vi at en uro blir borte. Dette bedrer både pleie og trygghet for alle, sier ministeren.

Uten samtykke

Støre ønsker at demente og andre med omsorgsbehov som vil ha nytte av en slik sporingsmulighet får det, selv om de selv ikke kan samtykke selv. Statsråden foreslår at helsepersonell som kjenner personene skal avgjøre.

- Det vil kreve det beste av klokt helsepersonell, og det vil ivareta den enkeltes personvern.

- Er det ikke uetisk å sette en sporingsmekanisme på et menneske som ikke vil?

- Alternativet er at pasienten låses inne, og får begrenset sin bevegelse. Med en GPS vil pasienten få større frihet. Likevel vil jeg presisere at dette er et supplement til den pleie og omsorg som helsetjenesten yter.

70.000 med demens

I dag har 70.000 nordmenn demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener antallet vil være fordoblet innen 30 år. 80 prosent av alle på sykehjem har demens.

I forskningsprosjektet Trygge Spor har personer med demens brukt GPS over en periode fra noen uker opp til ett år.

Resultatene viser at teknologien bidrar til økt trygghet, frihet og livskvalitet - både for personer med demens og de pårørende. Mange brukere har uttrykt at de opplever det som trygt at pårørende kan finne dem dersom de går seg bort.

Målet med prosjektet har vært å utvikle GPS-løsninger med tilhørende sensorer og støttesystemer som kan spore og finne personer med demens.

Milevis unna

Ved flere anledninger i forsøksperioden har GPS blitt benyttet for å finne personer som ikke er kommet tilbake til avtalt tid. Ved andre anledninger er GPS blitt benyttet til å lokalisere brukeren som har gått til feil bestemmelsessted.

En gang ble en bruker funnet et par mil unna hjemstedet sitt etter å ha vært ute fra morgen til kveld.

Konklusjonene fra prosjektet baserer seg på erfaringer fra både hjemmeboende og personer som bor på institusjon eller annen form for bofellesskap.

- Vi ser at bruken av varslings- og lokaliseringsteknologi ofte er det minst inngripende tiltaket som gir personen økt frihet, mobilitet og selvstendighet, og at tiltaket oppleves som fravær av tvang, sier Klara Borgen i Trondheim kommune.

VIL ENDRE LOVEN: Jonas Gahr Støre.