Selskapets bakgrunn for å lage en ny arkitektkonkurranse var å oppfylle kommunens føringer for hvordan tomten skulle utnyttes. Maritim næringsvirksomhet med noen boliger for å ha mennesker der døgnet rundt, samt tidens arkitektur var noen av hovedpoengene.— Alle de fire arkitektkontorene hadde lagt seg på langstrakte bygninger ut mot sjøen. Vi synes Arkons forslag var det mest attraktive. Det åpner opp mot sjøen og lager et fint byrom. De har tegnet inn havn, hop og trapper som gjør at folk kommer frem til sjøen skikkelig, sier Johannessen og legger til:- Arkitekturen er moderne og gjenspeiler tidens tegn. Jeg tror området blir vakkert fra sjøen og innbydende fra land.Hovedinngangen til området blir fra Sjøgaten, men en gangbro gjør området tilgjengelig også fra Sandviksveien. Husene får fire etasjer. Bygningsmaterialene blir glass, metall, betong, treverk og teglstein. Bygningene skal lage en ramme rundt det gamle slaktehuset.