Listen World Monuments Watch er ikke plassen å bli sett for byer som er opptatt av sitt gode navn og rykte. Når truede kulturminner havner på verstinglisten til World Monuments Fund (WMF) er det et varsku som pleier å sette fart i de ansvarlige vernemyndighetene.

Et skrekkens eksempel

Sandviken Kulturhistoriske Forening (SKF) fikk Sandviksbukten inn på den internasjonale listen i 2006. SKF-styremedlem Per Jonas Nordhagen sier han har hørt flere festtaler enn konkrete tiltak siden listeplassen ble kjent blant byens politikere.

— Vi har fått begeistrede uttalelser om at Sandviken hører hjemme på UNESCOs verdensarvliste. Det er blitt med snakket.

Nå ønsker SKF å holde trykket oppe og har søkt om plass på Verdens verstelisten også for 2008. Nordhagen har god tro på at Sandviken får to nye år i kompaniskap med andre kulturminner på sotteseng. Listen har god gjennomslagskraft.

— Det er kø for å komme inn, men når man først er innenfor er det lettere å bli renominert.

Foreningen mener først og fremst det er det massive utbyggingspresset som truer det historiske trehusmiljøet i Sandviken. I søknaden til WMF trekkes den planlagte bebyggelsen på Slaktehustomten frem som et skrekkens eksempel.

Skuffer ikke byråden

SKF etterlyser også forpliktende verne- og rehabiliteringsplaner for den gamle bebyggelsen. Tørrfiskkatedralen blir endelig restaurert, men den gamle reperbanen står fremdeles til nedfalls.

— Å stå på denne listen har en tvetydighet ved seg. Den viser en kulturbys manglende evne til å ta vare på viktige kulturminner. Samtidig er det et kvalitetsstempel når et kulturminne ansees som så viktig at det kommer med på listen. Ødeleggelsene er ikke ugjenkallelige, men det haster.

Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, sier seg enig med SKF i at det er kritisk med tid i Sandviken.

— Klokken er slagen, og vel så det. Skal vi redde det som er igjen av Sandviken må vi handle nå.

Byråden sier kommunen nå gjennomgår kommunedelplanen for Sandviken med det for øye å sikre området en plass på UNESCOs verdensarvliste. Det får konsekvenser både for videre utbygging og trafikale forhold i området. Det er bevilget ekstra penger til planarbeidet og Riksantikvaren er også inne med midler.

Byråden blir ikke skuffet om Sandviken får to nye år på WMFs liste.

— Jeg opplever det og målet om UNESCO-vern som to sider av samme sak. Det viser bare hvor verdifull Sandviken er.

I juni neste år blir World Monuments Watch list for 2008 offentliggjort.

OMRINGET: Den gamle lystgården Måseskjæret har fått moderne naboer tett innpå seg. Sandviken Kulturhistoriske Forening mener det historiske bygningsmiljøet i bydelen fremdeles hører hjemme blant verdens 100 mest truede kulturminner.