— Vi foreslår en statlig ekstrabevilgning på 25 millioner kroner til å dekke de ekstra pensjonsutgiftene som de private helsevirksomhetene har fått i fanget, sier helsepolitisk talskvinne Laila Dåvøy i KrF til BT.

Partiet foreslår dette i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. KrF krever likebehandling av privat ideelle sykehus og de offentlige helseforetakene.

BT har tidligere skrevet at Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen i år ligger an til å tape nesten hele egenkapitalen fordi regjeringen ikke dekker inn økte pensjonsutgifter.

— Regjeringen har ordnet opp i forhold til de offentlige helseforetakene. Disse får i 2006 lov å gå med underskudd tilsvarende de økte pensjonsutgiftene, sier Dåvøy.

Private ideelle aksjeselskap som Haraldsplass må følge regnskapsloven, og kan ikke gå i minus. For Haraldsplass sin del, betyr det at egenkapitalen kan bli redusert fra 13 til tre millioner kroner. Sykehusdirektør Eivind Hansen sa til BT 18.mai at det ikke er mulig å spare inn ti millioner kroner på driften.

— Haraldsplass Diakonale Sykehus har spisskompetanse på geriatri og lindrende behandling. Det blir helt urimelig at de skal tære drastisk på den lille egenkapitalen de opparbeidet gjennom mange år, samtidig som de offentlige sykehusene kan fjerne pensjonssmellen med et pennestrøk, mener Laila Dåvøy. Hun minner også om at privat-ideelle sykehus som Haraldsplass også leverer tjenester til de regionale helseforetakene.

— Dessverre ser det ikke ut til at vi får flertall for vårt forslag i Stortinget, sier Dåvøy.