I forrige uke presenterte finansbyråd Henning Warloe (H) konsulentrapporten byrådet har bestilt om den planlagte fusjonen mellom HSD og Gaia.

Bare gruppelederne fikk se hele rapporten, som er stemplet konfidensiell. Til media sa Warloe at Bergen kommune kan tjene 100 millioner kroner mer på å selge aksjene i Gaia til høystbydende enn å fusjonere med HSD.

Men Warloe fortalte ingenting om resten av regnestykket.

BT kjenner til at en viktig forutsetning for 100-millioners-gevinsten, er at kjøperen får en fem års avtale om bussdriften i Bergen.

En slik enerett skal kjøperen få, mens fylkeskommunen gjennomfører anbud på alle andre bussruter i Hordaland. Byrådet har i sin tiltredelseserklæring skrevet at kollektivtrafikken skal ut på anbud. En slik «hestehandel» betyr at dette ikke kan gjennomføres.

Avtalen koster 140 mill.

Ifølge rapporten vil en slik konkurranseskjerming øke salgsprisen med 140 millioner kroner, fra 300 til 440 millioner. Finansbyråd Henning Warloe bekrefter tallene.

– De ligger i den størrelsesorden, i hvert fall, sier Warloe.

Noen slik avtale om konkurranseskjerming ligger ikke til grunn for fusjonen HSD-Gaia. Tvert imot, ledelsen i de to selskapene argumenterer med at en fusjon vil skape en ny stor nasjonal aktør med hovedkontor i Bergen, som kan vinne anbudskonkurranser i hele landet.

Skjermingen i fem år skal altså øke verdien av Gaia med 140 millioner kroner.

Men Warloe avviser at femårs avtalen betyr at kommunen i løpet av denne perioden taper 140 millioner kroner i form av ekstratilskudd til buss-selskapet. Eller gjennom økte busstakster.

– Nei, for selskapet som eventuelt kjøper trenger ikke å få tilbake dette over fem år. Det handler om hva enkelte aktører er villig å investere for å sikre en solid posisjon i det norske markedet, sier Warloe.

– Er ikke det et paradoks om Høyre her går inn for å unnta Gaia fra konkurranse i fem år?

– Det er overhodet ikke tatt noen beslutning om det. Dette står kun for konsulentenes regning.

– Men det er en forutsetning for regnestykket?

– For det maksimalt heldigste regnestykke, ja, sier Warloe.

– Kjøp Gaias verksteder

Etter det BT kjenner til konkluderer byrådets konsulenter med at Bergen kommune og de andre Gaia-aksjonærene kommer godt ut av det foreslåtte bytteforholdet i fusjonen.

Kanskje noe overraskende skriver konsulentene også at fusjonen mellom HSD og Gaia er «industrielt riktig».

– Ja, men det får stå for deres regning, sier Warloe.

Rapporten konkluderer også med at kommunen bør kjøpe Gaias eiendommer til markedspris. Det vil i så fall koste kommunen rundt 200 millioner kroner.

Tanken bak et slikt kjøp er at kjøperen av Gaia ikke skal få fordeler fremfor andre ved anbudskonkurranser.

– Ja, sett fra et konkurransesynspunkt vil det være en fordel, sier Warloe.

– Men når en av grunnene til at dere er negative til fusjonen er at kommunen i fremtiden må spytte inn penger i selskapet ved aksjeutvidelser, hvorfor vil dere da ut med 200 millioner for Gaias eiendommer?

– Vi må ikke det. Det er et politisk valg om det offentlige bør eie infrastrukturen. Vi har ikke tatt stilling til det, sier han.