— Vårt forslag til klimakutt er mer krevende enn de mål regjeringen har satt, hevder Torbjørn Hansen, leder av Bergen Høyre.

Stoltenberg har lovet å redusere utslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp frem til 2020. Bergen Høyre vil innenfor samme tidsrom ha kuttet Norges utslipp 20-25 prosent i forhold til 1990-nivå.

— Det høres mindre ambisiøst ut?

— En viktig forskjell er at vi vil redusere Norges utslipp, mens Stoltenberg åpner for å kjøpe reduserte utslipp i utlandet, sier Hansen og legger til:

— Det viktigste er likevel signalet om at vi ønsker høye ambisjoner i klimapolitikken.

Mongstad-rensing

Hansen tror miljøspørsmål blir et hovedtema på landsmøtet.

Unge Høyre og Høyres Studenterforbund vil gå tøft til verks. Ungdommen i Høyre krever blant annet stans i kraftsubsidiene til industrien og vil at en ny borgerlig regjering i 2009 skal garantere rensing av varmekraftverket på Mongstad i 2012.

Krever kabling

På listen over miljøsaker står også kabling av høyspentlinjene gjennom fjordlandskapet på Vestlandet. I Hardanger har Statnett planer om en 90 kilometer lang overførselslinje. Mellom Fardal i Sogn og Ørskog på Sunnmøre er det planer om en tilsvarende kraftlinje.

Sogn og Fjordane Høyre vil at oljeindustrien skal ta større del av regningen for å legge overføringslinjen i kabel. Dessuten at staten skal subsidiere kablingen.

Leder av Bergen Høyre vil holde fast på prinsippet om at brukerne betaler. Fordelt på hele landet vil ekstra-utgiften knapt merkes, hevder Hansen.

— I våre dager må vi dessuten ta oss råd til en høyere standard på kraftnettet vårt. Disse linjene vi snakker om vil gå som motorveier gjennom noe av det fineste vi har av fjordlandskap, sier han.