Statens vegvesen planlegger å tippe de store overskuddsmassene fra byggingen av E39 mellom Os og Bergen i Sælenvatnet i Fyllingsdalen.

Dette skriver Sydvesten.no i dag.

Byrådet vedtok 22. august planprogrammet for Sælenvatnet. Der står det at de vil ha 2,4 millioner kubikkmeter steinmasse i overskudd etter utbyggingen på E39 Os-Bergen.

Skal skje høsten 2014

Det er deler av dette som det er aktuelt å fylle ut Sælenvatnet med.

— Planforlaget jobbes det videre med, så skal det ut på høring. Det er ikke aktuelt å starte en utfylling før sommeren-høsten 2014. Men det er ikke sikkert det blir utfylling i Sælenvatnet, selv om planforslaget går gjennom, sier rådgiver Mads Solberg Eriksen i Statens vegvesen.

Det betyr at Statens vegvesen kan sette i gang med å lage en konsekvensanalyse av anleggsfasen og selve utfyllingen.

Forurensningen av vannet i anleggsfasen er blant det som skal utredes

Kan bli kvitt stanken

Det planlegges å fylle opp vannet til ti meter under vannspeilet.

Det skal også startes opp et eget planarbeid for en gang— og sykkelvei langs Bjørgeveien.

Mange har vært plaget av den råtne stanken som er blitt laget nede i Sælenvatnet. Ved å fylle ut med overskuddsstein, håper en å redusere produksjonen av hydrogensulfid som skaper lukten.

Hva mener du om planene?