Onsdag skal byrådet ta stilling til et forslag fra byråd for klima, miljø og byutvikling Lisbeth Iversen. Forslaget innebærer endring av flere gater i Bergen sentrum.

Statens vegvesen har stilt krav om dette, for at byrådet skal få åpne alle 956 plassene i Klostergarasjen.

Ny gågate

Forslaget innebærer blant annet at Jonsvollsgaten blir gågate, at trafikkretningen i Komediebakken snus og at Håkonsgaten forlenges frem til Nøstegaten.

Da forslaget var oppe sist var det den siste biten som stoppet det hele.

En sving

Forlengningen av Håkonsgaten ville nemlig kreve riving av trehus i Nøstegaten, som ble erklært automatisk fredet av Riksantikvaren.

Nå foreslår Iversen at den nye Håkonsgaten tar en sving, og munner ut i Nøstegaten mellom Rognesmauet og Nøstegaten 39.

Hva synes du om forslaget? Bruk kommentarfeltet under.

Bergens Tidende