BJARNE KVAMbjarne.kvam@bergens-tidende.no

Dette er noen av hovedpunktene i den såkalte «Politireform 2000», som regjeringen legger frem på en pressekonferanse i Oslo i dag.

Regjeringens mål er å redusere antall politidistrikter i Norge fra 54 i dag, til 28. Større og mer effektive politiadministrasjoner skal redusere antall personer i kontorstillinger, slik at flere politifolk kan komme i operativ tjeneste. Målet er å «frigjøre» 450 stillinger på landsbasis.

I Hordaland vil endingen i politidistriktene få omfattende følger, dersom regjeringen får det som den vil.

I dag er det tre politidistrikter i fylket: Bergen, Hordaland og Hardanger.

Det nye forslaget innebærer at det meste av Hordaland politidistrikt innlemmes i Bergen. Det såkalte «EØS»-området — Etne, Ølen og Sveio - er foreslått overført til Haugesund politidistrikt. Haugesund skal også overta Odda, Ullensvang og Eidfjord.

Dermed vil Hardanger politidistrikt - som har hovedkvarter i Odda - bli oppløst.

Planene er en viktig del av regjerings planer om å effektivisere offentlig sektor. Det er over 100 år siden politietaten var gjennom så store endringer som det her legges opp til.

Blant annet er det helt nytt at politidistrikter krysser fylkesgrensene.

I dag legger regjeringen også frem en stortingsmelding om by- og herredsrettene. Også her legger regjeringen opp til omfattende endringer.