Hovedhuset fra 1810 er allerede fredet, ja – men den gang det skjedde, kjente man ikke begrepet områdefredning. Og det er det eier Anne-Margrethe Konow Lund har søkt om – og nå altså fått byrådets anbefaling på.

En slik fredning vil medføre forbud mot videre fradeling og bortfeste av eiendommen på Kråkenes. Det vil også bli forbud mot landskapsmessige inngrep i fredningsområdet. Heller ikke riving av de bestående uthusene og fasademessige inngrep i disse som går ut over vanlig vedlikehold skal kunne tillates. Anleggets karakter skal opprettholdes som i dag, men tilbakeføring av hageanlegget til mer opprinnelig dokumentert stand kan aksepteres. Saken skal endelig avgjøres i bystyret.

Fredningen skal altså gi huset en trygg buffersone. For det ligger i et attraktivt strøk, og utbyggingspresset truer. Sophies Minde er en perle – men perler trenger sin innfatning, skal de komme til sin rett.

EN PERLE: Sophies Minde er en av smykkesteinene i den bergenske bygningstradisjonen.ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN