Både byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og byråd Tom Knudsen bekrefter at byrådet mener Bergen selv bør ta ansvaret for å bevare kulturskatten Bryggen.

Bergenspolitikerne irriterer seg over at Hordaland fylke knapt åpner lommeboken for Bryggen, samtidig som fylket har det formelle ansvaret for verdenskulturskatten.De siste årene har Hordaland fylkeskommune kun bidratt med mellom 35-50.000 kroner årlig til Bryggen. Bergen kommune har på sin siden brukt en million kroner årlig, mens staten i det siste har gått inn med flere millioner kroner. I løpet av de neste 30 årene trengs det 260 millioner kroner til vedlikehold og restaurering av Bryggen. Plassen på UNESCOs verdensarvliste kan ryke hvis ikke Bryggen blir tatt bedre vare på. Byrådet kommer til å ta initiativ til et møte med Riksantikvaren for å ta opp forvaltningen av Bryggen.