Styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har i møte 2. juni konkludert med at en bergensadvokat bør fratas advokatbevillingen.

De ber derfor Advokatbevillingsnemden tilbakekalle hans bevilling. Nemden behandler saken på møte 10. august.

— Dette ønsker jeg ikke å kommentere, sier advokaten i en kommentar til bt.no.

Krass kritikk

Advokaten ble i Gulating lagmannsrett dømt til 120 dagers fengsel for seksuell handling med en kvinnelig klient. Dette var en langt mildere straff enn de sju månedene han fikk av Bergen tingrett.

Kvinnen oppsøkte advokaten for å få hjelp etter en mislykket fettsuging. Hun kledde av seg alt, unntatt BH og truse, slik at advokaten kunne ta bilde av henne. Da skal advokaten ha tatt av henne BH-en og befølt henne i skrittet.

Dommen ble anket til Høyesterett, men de forkastet anken i mai i år. Advokaten har hele tiden nektet skyld.

Styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet består av tre personer. Det var flertallet, professor Berte Elen Reinertsen Konow og revisor Eirik Enger, som ønsker å tilbakekalle bevillingen.

«Det er ikke under noen omstendighet forenlig med advokatvirksomhet at advokatens klient, under et møte på advokatens kontor, blir utsatt for seksuelle handlinger fra advokatens side, » heter det i innstillingen fra tilsynsrådet.

Har fått nok straff

Lederen for styret, advokat Christian Brusgaard, mente derimot at tap av bevilling er en uforholdsmessig streng reaksjon.

– Jeg noterer at rådets to andre medlemmer mot formannens stemme foreslår bevillingstap. Jeg kan ikke se at de skal nå frem. Min klient har fått nok straff i Høyesterett, sier advokat John Christian Elden, som har forsvart bergensadvokaten i retten.

Leder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Hege Bjølseth, sier Advokatbevillingsnemden skal fatte en selvstendig avgjørelse i saken.