• Det er aktuelt å fortsette å øremerke stillinger innen universitetene for kvinner, sier statsråd Trond Giske til Bergens Tidende.

Han oppfordrer institusjonene til å bli mer bevisst på kvinnerekruttering, blant annet ved å ha med kvinner i komiteene som står for tilsettinger.

– Slik kan en komme inn i en god sirkel, og ikke en ond sirkel slik det har vært frem til i dag, sier statsråd Giske.

Statsråden avviser argumentet om at kjønnskvotering forringer kvaliteten.

– Det er en velbrukt taktikk. En hadde samme diskusjonen innen politikken på 1970-tallet. Vi skal jobbe bevisst for å få en akseptabel fordeling innen forskningen. En jevnere kjønnsfordeling bidrar til et bedre faglig miljø, sier Trond Giske.