— Så lenge Bergen Vaktvesen har den nødvendige godkjenning fra politi og myndigheter til å drive virksomheten sin, har jeg ingen betenkeligheter med å kjøpe tjenester av dem, sier Espen Galtung Døsvig til Bergens Tidende.

Bergens Tidende skrev lørdag at ca. 30 nåværende og tidligere ansatte i Bergen Vaktvesen har pådratt seg nesten 50 dommer og 10 bøter. Ytterligere 30 personer er eller har vært under etterforskning, uten at saken har fått en straffereaksjon.

Espen Galtung Døsvig har eierinteresser i utestedene Metro, Café Clue, Fusion og Soho. Han bruker dørvakter fra Bergen Vaktvesen ved alle disse stedene. Den siste ukes artikler i BT har ikke fått ham til å vurdere å si opp avtalen med Bergen Vaktvesen.

— Bergen Vaktvesen er anbefalt av politiet. Jeg ønsker ikke å bestride den anbefalingen, sier Galtung Døsvig.

Han er fornøyd med den jobben dørvaktene har gjort.

— De vaktene som jobber hos meg har gjort en veldig god jobb, sier Galtung Døsvig.

Han sier at han kjenner lite til de interne forholdene i Bergen Vaktvesen.

— Likevel er inntrykket mitt at det som har stått på trykk i BT er litt røyk og enda mindre ild, sier Espen Galtung Døsvig.

Eier av Bergen Vaktvesen, Simon Simonnæs, er involvert i forretningsvirksomhet sammen med Espen Galtung Døsvig. Ifølge Galtung Døsvig har de sammen kjøpt en eiendom i Skansemyren, som de skal sette i stand og leie ut til studenter. Galtung Døsvig avviser at han ville ha handlet annerledes dersom han ikke kjente Simon Simonnæs.

— Dette har ingenting med mitt personlige kjennskap til Simonnæs å gjøre, det dreier seg om forretningsmessige vurderinger, sier han.

Ifølge inspektør Øyvind Tenold ved Hordaland politidistrikt skal politiet nå vurdere om Bergen Vaktvesen skal få fornyet godkjenning. En søknad fra selskapet ligger allerede på politiets bord.

— Vi må undersøke om de forhold BT har omtalt gir grunnlag for å nekte selskapet godkjenning, sa Tenold til BT tirsdag.

Dersom Bergen Vaktvesen skulle miste godkjenningen, vil Galtung Døsvig ta konsekvensen av det.

— Jeg vil ikke kjøpe tjenester fra et vaktselskap som ikke har godkjenning, sier han.