Sæle er rystet over opplysningene som kom frem i mandagens BT, hvor Kripos-sjef Arne Huuse bekreftet at pedofile menn gjennom kontaktbyråer skaffer seg utenlandske koner med små barn, for å få utløp for sine perverse lyster.

Dagens regelverk tillater ikke at Utlendingsdirektoratet (UDI) sjekker strafferegisteret til norske menn når de henter utenlandske kvinner til landet for å gifte seg med dem.

Sæle, som er medlem i Stortingets kommunalkomité, ønsker en lovendring som kan hindre pedofile i å gifte seg til barnekontakt.

Minimumskrav

— UDI må få adgang til strafferegisteret for å sjekke om disse mennene er dømt for overgrep. Det må være et minimumskrav at de utenlandske kvinnene får vite hvem de egentlig skal gifte seg med, sier Sæle.

Stortingsrepresentanten presiserer at en slik lovendring i seg selv ikke er nok til å få bukt med problemet.

— På dette området er det store mørketall, og dette stopper jo kun dem som er dømt for overgrep. Men det er et enkelt grep som vil ha effekt, mener Sæle.

Hun innrømmer at dette vil kunne ramme overgrepsdømte som har gjort opp for seg og vil starte på nytt.

— Den samme problemstillingen har vi i forhold til kravet om vandelsattest for dem som skal jobbe tett med barn. Men vi må velge ut fra hensynet til barnas beste, sier Sæle.

Apenes ikke avvisende

Direktør Georg Apenes i Datatilsynet stiller seg slett ikke avvisende til Sæles forslag.

— Et slikt tiltak bør man absolutt se nærmere på. Hvis en sjekk i strafferegisteret kan avsløre en modus som tilsier at vedkommende kan begå nye overgrep, kan det absolutt være relevant å opplyse den vordende brud om det, sier Apenes.

Han understreker at saken ikke er diskutert i Datatilsynet ennå.

— Dessuten gjelder også her prinsippet om at en forbryter skal kunne sone og gjøre seg ferdig med sin fortid. Så det er et vanskelig område, sier Apenes.

Verken kommunalminister Erna Solberg (H) eller barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) var i går tilgjengelig for kommentar.