Selv lover Fimreite å legge et stipendiat i potten, dersom hun og universitetet får andre med seg på å finansiere, og delta i et slik forskningsprosjekt.

Prorektoren, som også er professor i statsvitenskap, har latt seg innspirere av artikkelserien om «jakten på makten», og maktkåringen i BT.

Engasjement

«Jeg vil rette oppmerksomheten mot det postivie ved listen, nemlig det engasjementet den har vekket. Maktkåringen har vært et viktig bidrag til den offentlige debatten i byen. Den har fått oss til å tenke over hvorfor politikerne mer eller mindre har falt ut av listen, når de i vårt demokratiske system med all mulig selvfølgelighet burde trone øverst, skriver Fimreite i en kronikk i BT onsdag.

Samhandlingen er interessant

Det er særlig interaksjonen mellom maktsfærene i byen hun finner interessante. «Og det er noe både forskere og demokrati burde ha mer kunnskap om», skriver Fimreite.

— Hvilke type interaskjon tenker du på?

- Jeg tenker typisk på offentlig og privat samarbeid, som for eksempel finner sted når Trond Mohn kommer med sine forskningsmillioner til Helse Bergen, og den samfinansiering som finner sted når det offentlige skyter inn sine ressurser til de samme prosjektene.

— Jeg ville starte en slik maktstudie med å kartlegge systematisk alle former for interaksjoner mellom maktsfærene i byen. Målet må være å synliggjøre disse og skape debatt rundt dem, sier prorektoren til BT.

Kanskje ikke universitetet

Hun tar det imidlertid ikke for gitt at det er Universitetet som skal lede et slikt forskningsprosjekt.

— Det er ikke heldig at vi skal studere oss selv. Så trolig er det bedre at noen frittstående forskningsinstitutt, eller for den saks skyld institusjoner utenfor Bergen, bør lede et slikt prosjekt, sier hun.

Kommunen bør med

— Hvem vil du konkret ha med deg for å finansiere denne maktstudien?

— De folkevalgte med kommunen og fylkeskommunen må ha en viktig posisjon i et slikt prosjekt. De bør også kunne være med å finansiere studien sammen med staten gjennom fylkesmannen, næringsaktører og BT som har startet hele debatten, sier Fimreite.

Positiv redaktør

Sjefredaktør Gard Steiro i BT mener prorektorens initiativ er veldig bra.

— BT kan ikke være en del av et slikt forskningsprosjekt. Men vi vil mer enn gjerne formidle resultatene og drive journalistikk på en slik maktstudie, sier Steiro.

Byrådsleder MartinSmith-Sivertsen sier dette:

— En av Bergen kommunesgrunnverdier er at vi skal være en åpen organisasjon, og vi vil gjernetilrettelegge for å dele relevant informasjon. Samtidig er det viktig atkommunen først og fremst prioriterer kjerneoppgavene. Det vil derfor værevanskelig å sette av økonomiske ressurser til et slikt forskningsprosjekt.