— Bydelen fortjener en ansiktsløftning, mener byråd Nils Arild Johnsen som skal ha det politiske ansvaret for oppussingen. For knappe to uker siden, gikk søknaden om penger til den gigantiske oppussingsarbeidet til kommunalminister Sylvia Brustad. I alt 50 millioner kroner fordelt over fem år håper byråden å få ut av kommunalministerens pengepung. Johnsen legger ikke skjul på at han er spesielt engasjert i denne storsatsingen som kommunen nå ønsker å få i gang. Senterpartipolitikeren var nemlig leder i bydelsstyret i Årstad før han ble byråd for service utvikling og tekniske tjenester. Selv bor han også på Løvstakk-siden selv om han har adresse på Minde. Ingen stigmatisert bydel Undersøkelser som kommunen foretok for noen år siden, viste at levekårs- og boligproblemer har hopet seg opp på Løvstakk-siden. Men Johnsen understreker at det ikke er en stigmatisert bydel som nå skal få hjelp. ý Det er en bydel slitt av tidens tann som nå fortjener rehabilitering. Her er så mange ressurspersoner som vi vet vil hjelpe til. Derfor er det naturlig for å satse på området i og rundt Solheimslien nå, sier han. Gjennomgripende fornyelse I brevet til kommunalministeren lister byråd Johnsen opp en rekke tiltak som Bergen vil satse på:* Bolig og miljøfornyelse* Trafikksikkerhetstiltak.* Tiltak for bostedsløse og ulike grupper for vanskeligstilte.* Bolig og sosial handlingsplan og informasjonsarbeid.- Dette skal ikke bare være en oppussing av, gater, hus og torg. Planen inneholder tiltak som også direkte er myntet på heve levekårene i bydelen, understreker han. I de seinere årene er det blitt satt i gang en rekke prosjekter i Årstad bydel som har tatt sikte på å heve boligstandarden og levekårene til blant annet enslige, unge forsørgere, flyktninger og innvandrere. Svar til høsten Det er disse tiltakene kommunen nå vil bygge videre på når det blir bedt om statlig hjelp. Om staten åpner pengepungen for Bergens «beste vestkant» vil, Johnsen og de andre innbyggerne i Årstad først få svar på til høsten når statsbudsjettet legges frem.- Men vi har allerede jobbet mye med søknaden. Blant annet har flere rikspolitikere vært her på befaring. Dessuten vil vi fortsette å konkretisere planene for de enkelte prosjekter fremover sommeren, sier Johnsen som har stor tro på et positivt svar.