Det er Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) som på oppdrag fra Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet veilederen. Fredag ble den symbolsk overrakt til brannsjefen i Oslo fra miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).

– De tette trehusmiljøene våre representerer en viktig del av kulturarven. Derfor er det viktig å ta vare på dem. En viktig del av dette arbeidet er å forhindre at branner oppstår og sprer seg, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Målgruppen for veilederen er kommuner, huseiere og alle andre som deltar i brannsikringsarbeider. Bryggen i Bergen, bebyggelsen Røros og Rodeløkka i Oslo er tre eksempler på verdifulle trehusmiljøer. I Norge finnes det i alt 180 bevaringsverdige trehusmiljø med til sammen 13.000 hus. Trehusbrannen i Trondheim sentrum i desember 2002 har aktualisert arbeidet med sikringsarbeider.

TRYGGERE: Bryggen vil forhåpentlig vis ikke brenne igjen. ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH