Også vaktmestrene Trond Merkesdal og Geir Haugsvær ved senteret var med på befaringen.

De to vaktmestrene forteller at det var et problem at mange kriminelle personer bandt hundene sine i søylene foran inngangsdøren på senteret. Disse hundene skremte mange. Derfor ble det laget egen hundeparkering litt til side for selve inngangen.

Merkesdal og Haugsvær forteller at mange uansvarlige hundeeiere fortsatt binder hundene i søylene utenfor inngangen og lar dem bli stående der i lang tid.

Etter samtalene med Rune Fjellanger og BT på stedet i går, vil de to vaktmestrene nå foreslå for senterledelsen å utstyre båsene på hundeparkeringen med port og tak slik Fjellanger anbefaler.