— Vi har fått flere klager fra pårørende, og kommer til å føre tilsyn på denne adressen, sier avdelingsleder for 110-sentralen i Bergen, Cato Larsen.

Hvis brannvesenet avdekker mangler ved brannsikkerheten i bygården, vil eieren i første omgang få en frist til å utbedre manglene.

— Hvis ikke dette blir gjort, kan det bli aktuelt med tvangsmulkt eller stengning, sier Larsen.

Huseier Harry Fondenes sier til BT at han monterte røykvarslere i alle korridorene og noen av hyblene for tre uker siden.

— Leieboerne river ned røykvarslerne når de begynner å pipe. De skal monteres umiddelbart når jeg kommer hjem fra ferie, forsikrer Fondenes.