Mens bydelens to største kjøpesentre jobber iherdig for å bli klar til tidenes største sammenslåing i Åsane, diskuteres det iherdig hvordan framtidens innerste sentrum i Åsane skal bli seende ut. Da Bergen kommune la fram sin tre alternative løsninger for et bysentrum i Åsane, våknet lokalpolitikerne for alvor, og den seneste tiden har mange tanker, meninger og bekymringer kommet fram i lyset.

Parker under jorden

Nå kaster også åsabuen Gunnar Hansen seg inn i debatten. Han trekker fram mulighetene som byr seg ved å legge parkeringsplassene i Åsane Sentrum under jorden. Én av dem er å føre Dalaelven midt gjennom sentrum.

– Åsane har Dalaelven, og denne burde komme frem og bli synlig, også der folk ferdes. Elvens løp burde flyttes til å renne mellom Åsane Senter og Arken. En elv gir mange muligheter; man kan, mellom sentrene lage en dam, kanskje en fontene? Dalaelven kan bli et flott utgangspunkt for en park mellom sentrene, sier han til Åsane Tidende.

Sammenslåingen sentral

Hansen stiller seg bak dem som har ytret ønske om å gjøre Åsane mer likt et bysentrum. Han trekker fram trivselstilbud som en viktig faktor for å gjøre Åsane til en attraktiv by å oppholde seg i.

– Et nytt Åsane sentrum bør bestå av park med elven vår, gang og sykkelsti, restauranter med uteservering, lekeplasser, frilufts— og rekreasjonsområde. Dette er gjennomførbart ved å bygge parkeringsplassene under jorden. Sentrums-området vil nok uansett bli gravd opp for å kunne forbedres, uansett forslag, sier han.

Hele saken leser du på aasanetidende.no.

IVRIG: Gunnar Hansen har lagt mye arbeid bak sitt innspill til utforming av framtidens Åsane Sentrum.
Andreas Isaksen