I går skrev bt.no om bulkbåten UBC Cork, som lå i havnen ved Norcems kai på Damsgård. Under lossing gikk motorene kontinuerlig, og la et røyklokk over Puddefjorden.

Endre Tvinnereim er bystyrerepresentant for Byluftlisten. Han mener arbeidet med landstrøm for store skip går for sakte, og ønsker øyeblikkelige tiltak for å få redusert utslippene.

— Vi vil ha et permanent forbud som hindrer de mest forurensende skipene i å legge til i indre havn, sier han.

I dag kan i prinsippet alle som ønsker det, legge til helt inn mot sentrumskjernen.

— Det må utarbeides en oversikt over utslipp, slik at vi kan hindre verstingene å legge til i indre havn. Det gjelder også cruiseskip. Vi mener dessuten at de skipene som slipper ut minst, bør få rabatt på havneavgiften, slik de gjør det i Göteborg, sier Tvinnereid.

- Ekstremt

Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg, ser ikke behovet for å endre loven.

— Vi har allerede hjemmel til å stoppe skip på dager med mye forurensning, sier han.

— Vi trenger ikke forbud 365 dager i året. Det er kun på dager med ekstra fare for lokal forurensning at noen skip bør nektes. Et forbud hele året er det ingen miljømessige argumenter for, så det blir ren symbolpolitikk, sier Rygg.

- Hva synes du om rabatt på havneavgiften for de skipene som forurenser minst?

— Det er et helt greit forslag. Men det viktigste miljøtiltaket her er å få på plass landstrøm, som vi nå er i gang med. At noen skip skal forbys hele året, er uansett et ekstremt forslag, sier Rygg.

Prøver å ta hensyn

Havnedirektør Inge Tangerås mener det ikke er mye han kan gjøre for å hindre forurensende supplyskip i å legge til i indre havn.

— Vi er en offentlig havn som tar imot dem som ønsker det. Vi er underlagt departementet og må forholde oss til regelverket, sier han.

— Men vi prøver å ta hensyn ved å legge skipene der de er minst til bry.

Bergen og Omland Havnevesen (BOH) arbeider med å få vedtatt lavspent landstrømstilbud innen overskuelig fremtid.

— Men her er det snakk om enorme investeringer, sier Tangerås.

— Det jobbes også internasjonalt med krav om renere drivstoff, og vi ser at stadig flere skip går på naturgass (LNG), sier han.

Holder ikke pusten

Endre Tvinnereim mener det er en avventende stemning hos byrådspartiene.

— Dessuten mangler en skikkelig utslippsoversikt. Men jeg tror det er realistisk å nekte de verste forurenserne adgang til indre havn, mens vi venter på utbyggingen av landstrøm, sier Tvinnereim.

Byråd Filip Rygg uttalte i mai at han håpet å få på plass landstrøm for Hurtigruten i løpet av året. Bystyrerepresentant Tvinnereim er skeptisk.

- Tror du landstrøm for Hurtigruten er realistisk i løpet av året?

— Jeg kommer ikke til å holde pusten.

Synspunkter? Si din mening her.