Nå fremmer de forslag om å inkludere et «strippeforbud» i kommunens skjenkereglement, som skal vedtas i bystyret på mandag.

Det lyder som følger:

«Det gis ikke bevilling til steder som har stripping, toppløs-servering og lignende som del av underholdningstilbudet/driftskonsept. Bergen bystyre finner at et slikt konsept er uforenlig med den profil og det omdømme Bergen kommune ønsker å profilere seg med som attraktiv turistby og i næringspolitikken. Et slikt konsept vil heller ikke være forenlig med den likestillingsprofil Bergen kommune ønsker å forbindes med og anses også uheldig når det gjelder barn og unges opplevelser av bylivet.»

Les hele forslaget til SV her

Kan jenke seg

Tina Åsgård i SV presiserer at de kan være villige til å endre på ordlyden i forbudsteksten, men at innholdet vil bli det samme.

— Da strippeklubben Dreams fikk sin første skjenkebevilling, var det på falske premisser. Ingen informasjon om at stripping var en del av konseptet ble gitt, og både skjenkekontor og byråd følte seg ført bak lyset. Nå har vi mulighet til å få rettet opp dette på en lovlig måte, og kan sikre at ingen nye strippeklubber får etablere seg i Bergen.

Bakgrunnen for strippeforbudet er en lignende sak i Larvik kommune, hvor kommunen vedtok forbud mot en strippeklubb. Dette ble klaget inn til Fylkesmannen, som underkjente kommunens avgjørelse. I etterkant ba kommunen Helsedirektoratet om å uttale seg i denne saken.

Det viste seg at det er fullt mulig å forby stripping, men ikke på den måten kommunen hadde gjort det. I svarbrevet fra Helsedirektoratet forteller de hvordan kommunen kan tolke og benytte skjenkereglementet sitt. I brevet står det blant annet at: «Kommunen kan i sine retningslinjer – og ved avgjørelsen av enkeltsaker – vektlegge en lang rekke hensyn i tillegg til de alkoholpolitiske, og vil kunne avslå en søknad begrunnet i at stedets konsept vil bidra til forhold man på grunn av et eller flere lovlige hensyn ønsker å unngå.»

Videre skriver Helsedirektoratet at:

«Konkret vil dette si at dersom kommunen finner at et etablissement med et bestemt konsept som for eksempel stripping/toppløs servering vil være næringspolitisk eller lokalpolitisk uheldig, virke belastende eller skadelig for grupper man ønsker å beskytte eller at det vil redusere trivselen i området, kan søknaden avslås fordi man av disse grunnene ikke ønsker å ha den typen sted i kommunen eller området.»

Les hele brevet fra Helsedirektoratet her

Håper på flertall

Tina Åsgård håper hun vil få bystyrets flertall med seg på forbudet. Hun minner om at det var et enstemmig bystyre som i sin tid uttalte seg negativt om opprettelsen av Dreams.

Åsgård peker også på at

Stavanger har vedtatt forbud mot stripping.

Les mer om Stavangers vedtak på nettsidene til Stavanger Aftenblad

Høyres gruppeleder i bystyret, Ragnhild Stolt-Nielsen, er derimot ikke like positiv til et strippeforbud.

— Det er mye i denne verden jeg ikke liker, men det betyr ikke at jeg ønsker å forby det.

Høyre har tidligere vært kritisk til opprettelsen av strippeklubben, og Stolt-Nielsen sier hun er godt klar over det.

— Men å gå fra å være kritisk til å forby et lovlig konsept er noe annet. Det ønsker ikke jeg å bidra til.

Vil kjempe mot forbud

Daglig leder Geir Carlsen på strippeklubben Dreams tror ikke at bystyret vil vedta SVs forslag, men er likevel forberedt på kamp.

— Skulle det skje, må vi se på de juridiske aspektene ved det. Hvis forslaget mot formodning blir vedtatt, vil vi selvsagt kjempe for å opprettholde klubben, sier han.

Han advarer politikerne mot å forby alt de ikke liker.

— Hvis noen ikke liker fotball, for eksempel, skulle de da kunne forby det som foregår på Stadion? spør han retorisk.

Han minner om at virksomheten han driver er fullt lovlig i Norge.

Bør Bergen forby stripping? Si din mening i kommentarfeltet!

VIL HA FORBUD: Tina Åsgård i SV har funnet ut hvordan kommunen kan forby stripping. Hun håper å få med seg resten av bystyret.