Ranet på Nordnes i går var det åttende i rekken av ran som har herjet Bergen den siste tiden. I flere av tilfellene har det blitt brukt «våpenliknende gjenstander», som da Mix-kiosken på Møhlenpris ble forsøkt ranet tidligere denne måneden.

To menn, 27 og 36 år gamle, ble like etterpå pågrepet på Bystasjonen etter å ha stjålet en rekke bilblader på Narvesen. Med seg hadde de en softgun. Også da Sandviken dagligvarer ble ranet søndag, ble det meldt om en «våpenliknende gjenstand».

Softgun blir i økende grad brukt i kriminell virksomhet, ifølge politiet.

— Vi ser det i stadig flere saker, både når det gjelder ran og trusler, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen ved voldsavsnittet på Bergen Sentrum politistasjon.

- Skaffes med tanke på kriminalitet

I Norge kan hvem som helst over 18 år kjøpe, eie og bruke en softgun. Det er forbudt å ha med seg en våpenetterlikning på offentlig sted, men politioverbetjenten forteller at disse reglene stadig brytes. Våpenkopiene blir da beslaglagt, og returneres ikke.

Mathiesen ønsker seg et generelt forbud mot softguns.

— Jeg kan ikke se at man har behov for sånne ting, så for min del må myndighetene gjerne forby det. Da tror jeg at vi hadde unngått noen av disse ranene, sier Mathiesen.

Hun understreker at man ikke kan være sikker på at ranerne ikke ville ha utstyrt seg med andre ting, men tror likevel på en nedgang.

— Mange ungdommer som ikke skulle hatt det, får tak i softguns. De går ofte fra hånd til hånd, og er noe man skaffer seg hvis man har tenkt å begå en straffbar handling, sier politioverbetjenten.

Senskader av softgun

Våpenetterligningene er svært naturtro, noe som gjør at det lett kan oppstå farlige situasjoner. Heller ikke for våpenkyndige er det lett å se hva som er softgun, og ikke.

— Uten å ha våpenet i hånden vil jeg i farten ha store problemer med å se på forskjell på et ekte våpen og en kopi, sier politiførstebetjent Dagfinn Stokken på beslagsavdelingen ved Bergen Sentrum politistasjon.

Han sier at det er livsfarlig å opptre ubetenksomt med et softgun. Når bevæpnet politi kommer til et sted hvor det er meldt om en person med våpen, vil de ikke kunne fastslå hvorvidt våpenet er falskt eller ei.

— Personen med softgun risikerer å bli skutt. Det er bare et tidsspørmål før det kan skje, sier Stokken.

For dem som blir truet, oppleves situasjonen like dramatisk som om det skulle vært et ekte våpen.

— For dem er dette et våpen, og noen blir veldig engstelige. Flere får senskader etter slike opplevelser, hvor de opplever handlingen på nytt og på nytt. Noen kan få redusert livskvalitet, sier Mathiesen.

Andre saker hvor softgun har blitt brukt:

Odd E. Nerbø
MÅLFRID BORDVIK
MÅLFRID BORDVIK