– Det er ikke en bakterie som hadde overlevd dette griseriet en gang, sier smittevernoverlege i Bergen, Øystein Søbstad med forakt.

Se BTV-innslag!

Si din mening!

Søbstad har lite sans for snus generelt, og spesielt når den fremstår som på Brann stadion.

– Nå har vi ikke tuberkulose lenger, men med all reisingen nordmenn foretar seg, så er det nok av sykdommer som spres gjennom en stråle med spytt, sier han.

På annenhvert sete er snusen sprutet utover stolryggene, og på bakken ligger «oppbrukte» snusklatter tettere enn tyggisen ved et busstopp.

Dyrt renhold

– Griseriet fra snus er faktisk et mye større problem enn tyggisene, sier daglig leder i Brann Stadion AS, Terje Reistad, som tok kontakt med smittevernoverlegen for å få bekreftet mistanken.

– Dersom det ikke bedrer seg, må vi sette ned forbud mot spytting, og om det betyr at det blir forbudt å snuse, så må det nok dessverre til, sier han.

Den nyeste sittetribunen er verst. Her er betongen misfarget av snusen. Altanen er så godt som fri for snusmumrikker. Når den nye fine svingen står klar til bruk 16. mai, ønsker Reistad å beholde den hvite betongen ren.

– Det er jo dumt at noen tvinger oss til å bruke penger på renhold i stedet for innkjøp av nye spillere, sier han.

EKKELT OG SMITTEFARLIG: Øystein Søbstad (t.v.) og Terje Reistad inspiserte stadion i dag, og likte ikke det de så.
BTV