Bioteknologinemnda ba allerede i februar regjeringen om et midlertidig forbud, og viste til debatten som går om saken i både USA og EU-landene.

Regjeringen nøler, og har ikke kommet til noen konklusjon.

Statsråd vil ha forbud

Landbruks— og matminister Lars Peder Brekk (Sp) sier at han vil arbeide aktivt sammen med andre berørte departementer i alle relevante fora for å få til et internasjonalt forbud mot kloning av dyr og handel med produkter fra klonede dyr.

– Norge var det første landet i verden som lovregulerte kloning av dyr. Vi har et generelt forbud mot kloning av virveldyr og krepsedyr, understreker Brekk.

Bioteknologinemnda mener det vil være et paradoks om Norge tillater import av produkter det er forbudt å produsere i Norge.

Er alt en realitet

Kloning av dyr for å effektivisere matvareproduksjonen er imidlertid allerede en realitet. USAs matvaretilsyn – Food and Drug Administration (FDA) – har i en 1000-siders rapport konkludert med at matvarer fra klonede dyr og deres avkom ikke utgjør noen helserisiko for forbrukerne.

En talsperson for FDA sa i januar i år at de ikke kan utelukke at produkter fra klonet avkom allerede inngår i matvarekjeden.

De fleste amerikanske produsenter har imidlertid unnlatt å bruke klonede dyr i matvareproduksjonen så langt, basert på en frivillig ordning. Også i USA er det usikkert hvordan forbrukerne vil reagere.

Dyrene lider

Bioteknologinemnda advarer både mot lidelser dyrene påføres og mot usikre konsekvenser for forbrukerne.

– Det er klare betenkeligheter ved kloning av dyr når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd, mener Lars Peder Brekk.

Bioteknologinemnda viser til at både surrogatmødrene og avkommet relativt ofte påføres store lidelser. Det er vanlig at de klonede dyrene får sykdommen LOS. Det kan bety at de får forvokste indre organer eller legemsdeler, og at avkommet i seg selv blir større enn det surrogatmoren er utstyrt for fra naturens side. Derfor ender fødslene ofte i keisersnitt.

EUs matvaretilsyn (EFSA) har i en rapport påvist at hele 35 prosent av de klonede dyrene dør under eller raskt etter fødselen, i hovedsak på grunn av LOS.

Vil også forby avkom

Internasjonale bedrifter og multinasjonale konsern tilbyr nå kloning som en kommersiell tjeneste. Årsaken er at teknologien er blitt mye billigere. Ifølge nemnden er «spesielt verdifulle avlsdyr allerede klonet for at klonen skal kunne inngå i avl».

Nemnden ber myndighetene nedlegge et midlertidig forbud mot import av matvarer fra både klonede dyr og deres avkom.

Ifølge nemnden kan klonede dyr få millioner av etterkommere. Resultatet blir flere dyr med samme genetiske sammensetning.

Det vil kunne få negative konsekvenser for den genetiske variasjonen, med økte sykdoms— og fruktbarhetsproblemer som resultat, ifølge Bioteknologinemnda. Norske avlsorganisasjoner advarer også mot kloning.

Ikke helsefarlig

Det er i første rekke melk og kjøtt fra klonede dyr som vurderes solgt til forbrukerne. Både EUs og USAs matvaretilsyn har konkludert med matvarene ikke skiller seg fra produkter fra ikke-klonede dyr.

Bioteknologinemnda mener at eventuell merking av matvarer fra klonede dyr ikke er godt nok:

– Det er ikke riktig å overlate spørsmål om matvaretrygghet, dyrevelferd og etikk til forbrukerne alene.

Hva er viktigst for deg? Store biffer, eller sunne dyr? Si din mening.