Vestfold forbyr tunge kjøretøy å kjøre forbi i Frodeåstunnelen, som åpner 13. mars. Forbikjø-ringsforbudet skal også innføres i tre nye tunneler på E18.

Forsikringsselskapet TrygVesta ønsker forbud mot forbikjøring i alle tunneler, skriver selskapet i en pressemelding.

— Å forby tungtransport å kjøre forbi er en god start, men vi kunne med fordel gått enda lenger. Av sikkerhetshensyn burde all forbikjøring i tunneler forbys, Sier Egil Rollheim som leder auto- og personskade i TrygVesta.

Han mener et slikt forbud vil kunne ha god effekt både på møteulykker og på ulykker knyttet til feltskifte samt resultere i mer defensiv kjøring.

Senest i går omkom en mann som kolliderte med en trailer i Arnanipatunnelen i Bergen. Politiet tror imidlertid ikke at det var en forbikjøring som var årsaken til denne ulykken.

Mener du forbikjøringer i tunneler bør forbys? Si din mening under!

Vegar Valde