I 2001 ble 128 personer skadet som følge av fyrverkeri. Tallet for 2002 foreligger ikke før i slutten av januar, men bare i Bergen ble fire personer skadd av fyrverkeri nyttårsaften. I tillegg måtte politiet rykke ut til godt over hundre klager på uvettig omgang med fyrverkeri.

Før var storbranner på nyttårsaften nærmest en lite hyggelig tradisjon i Bergen. Men etter 1994 har byen til alt hell vært spart for de store nyttårsinfernoene. Brannsjef Helge Eidsnes mener det mer skyldes flaks enn vett og forstand. Han tror det bare er et tidsspørsmål før nyttårsrakettene forårsaker en stor brannkatastrofe, og ser ikke bort fra at det må usedvanlig drastiske tiltak til for å få bukt med den uvettige bruken.

Ønsker totalforbud

— Det er på tide at vi tar en diskusjon om et totalforbud mot fritt salg av fyrverkeri. Skadene rundt feiringen kommer opp i flere hundre millioner kroner. Det er en pris vi må betale så lenge vi tillater fritt salg og oppskyting av raketter. Jeg mener den prisen er altfor høy, sier Eidsnes.

Han ønsker i stedet at kommunen og/eller handelsstanden organiserer et brannsikkert fyrverkerishow for hele byens befolkning.

Eidsnes får støtte fra kolleger landet over. BT har vært i kontakt med brannsjefene i Oslo, Trondheim, Stavanger, Ålesund og Tromsø. Alle er enige om at det i minste fall bør innføres lokale forbud i bykjernene.

— Det er på høy tid at vi får slutt på dette vanviddet. Jeg støtter Eidsnes fullt ut i kravet om et totalforbud. Hvert enkelt bydelsutvalg burde få i oppgave å organisere fyrverkeriet. Det ville være mye tryggere - og sikkert mye penere, mener brannsjefen i Ålesund, Kåre Steinsvik.

Støtte fra politiet

Også politimesteren i Hordaland, Vidar Refvik, ønsker eventuelle innskjerpinger av regelverket velkommen.

— Med den verneverdige trehusbebyggelsen vi har her i byen, er dette med fyrverkeri et stort dilemma. Vi burde kanskje fjernet rakettene fra hele Bergen sentrum, mener Refvik.

Men brannsjef Eidsnes har liten tro på at en større geografisk avgrensing av fyrverkeri løser noen problemer.

— Et lokalt forbud i sentrum har ikke noe for seg så lenge fyrverkeri omsettes fritt. For fulle folk betyr ikke et forbud noe som helst hvis de først har fått tak i raketter. Det finnes fortsatt folk som skyter opp raketter fra Fjellsiden selv om det er forbudt, sier Eidsnes.

Uvettig bruk

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) ønsker ikke å ha noen mening om hvor vidt fyrverkeri bør forbys. Deres jobb er å gjøre bruken av rakettene så trygg som mulig.

— Det er ikke lov verken for fulle folk eller barn å skyte opp raketter, men reglene blir ikke overholdt. Dette er veldig vanskelig, sier Rolf Bjørnestad, leder i avdeling for farlige stoffer. Han forteller av nesten alle ulykker som skjer med fyrverkeri, skyldes uvettig bruk av rakettene. Bare i svært få tilfeller er det noe galt med fyrverkeriet.

— Det er heldigvis snakk om mest mindre ulykker, men det er nok en del mørketall her også. Det er tross alt eksplosiver det er snakk om, og det er ikke til å spøke med. Personlig skulle jeg gjerne sett at det offentlige skjøt opp alt fyrverkeri her i landet, sier Bjørnestad.

FRYKTER KATASTROFE: Brannsjef Helge Eidsnes frykter at det må skje en stor brannkatastrofe i Bergen før noen reagerer på den uvettige bruken av fyrverkeri på nyttårsaften. FOTO: ØRJAN DEISZ.