• Hvorfor skal man risikere helsen ved å beholde amalgamfyllingene? spør Jorunn Østberg, leder i Forbundet Tenner og Helse.

Hun mener selv å ha vært syk av amalgamfyllinger store deler av livet. Nå jobber hun aktivt sammen med Forbundet for å få et totalforbud mot bruk av amalgam. — Advarer mot tyggis - Dette er i tråd med Statens Forurensningstilsyn sine uttalelser. For ti år siden gikk de mot bruk av amalgam, sier Østberg. Hun hevder at i løpet av ti år forsvinner førti prosent av kvikksølvet i amalgamfyllingene. - Lidd hele sitt liv - Jeg ønsker ikke å skremme folk. Men det finnes mange som har lidd hele sitt liv på grunn av tannfyllingene. Når du vet at det er en risiko for at du kan bli alvorlig syk, hvorfor ikke være føre var og skifte ut giften. Legg i alle fall ikke amalgam i nye hull, sier Østbye.- Jeg synes de skal bruke tid og penger på å finne ut hvilke alternative fyllinger som er best for menneske. Det er ikke nødvendig å forske på om amalgam er skadelig. Det vet vi. Forbundet har dokumentasjon på at amalgam er helseskadelig og ønsker å bli tatt alvorlig, sier Østberg.