— Det høres veldig fornuftig ut, sier styreleder i Funkjsonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Knut Magne Ellingsen.

Han forteller at FFO stadig får henvendelser fra oppgitte pasienter og pårørende om høye parkeringsavgifter ved landets sjukehus.

— Jeg synes det er helt borti natten at det skal koste tusenvis av kroner å parkere i tillegg til belastningen det er å ha noen alvorlig syke på sykehuset.

FFO tok saken opp med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i et møte i januar i år. Ifølge FFO sin hjemmeside, påpekte FFO i møte med statsråden at de høye parkeringsavgiftene er urimelige og at disse kommer i tillegg til alle andre utgifter som mennesker med kronisk sykdommer og funksjonshemninger har. De ba henne også se nærmere på saken.

— Det er helt klart at det går an å finne praktiske løsninger og jeg henstiller til ledelsen ved Haukland om å umiddelbart lage en parkeringsordning for dem som må være på sykehuset over lengre tid.

— Vi har tatt opp problematikken som sådan og kommer til å følge opp også denne saken med helseministeren.