Ny sak om byens nye svømmestorstue fremmes dermed først for bystyret etter ferien.

— Byrådet har behov for å gjennomarbeide og kvalitetssikre saken for å forsikre oss om at den inneholder alle kostnader og risikomomenter, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

Byrådet mener altså uansett at svømmeanlegget kan flyttes fra Kronstad – hvor det er planlagt oppført – til Nygårdstangen. Da må i så fall en avtale med Statsbygg om tomtekjøp heves.

Bygging på Nygårdstangen vil svi i kommunekassen: Ekstrakostnader til grunnarbeider, utfyllingskostnader og prosjektering må påregnes, heter det i pressemeldingen. Dermed kan det bli aktuelt å redusere størrelsen på nasjonalanlegget for svømming.