Stadige klager fra beboere i området rundt Nygårdsparken har ført til at byrådsleder Monica Mæland (H) vurderer muligheten for å flytte narkotikamiljøet bort fra parken.

– Vi har diskutert andre steder som kan være mer egnet, og til mindre sjenanse for beboere. Det finnes områder i byen med færre beboere, og der barn og unge oppholder seg i mindre grad. Som er mer avskjermet, rett og slett, sier Mæland.

**Kommentar:

Byens pris**

Hun ønsker ikke å si hvor byrådet vil flytte de narkomane.

– Av naturlige årsaker har jeg ikke noe ønske om å gå i detalj om det, for det er noe vi jobber med. Og vi må først finne ut om det lar seg gjøre, og om det er ønskelig, sier Mæland.

Vil drøfte med narkomane

Etter det BT kjenner til, skal området nær Florida ved Store Lungegårdsvann være regnet som det mest aktuelle alternativet.

**Les også:

Frykter flere «Katrine-saker»**

Der ligger Strax-huset, som er et kommunalt lavterskeltilbud til narkomane. Målet med Strax-huset er å redusere de fysiske, psykiske og sosiale problemene som følger med rusmisbruk.

– Vi kan legge til rette for at dette miljøet heller ferdes andre steder enn Nygårdsparken. Det er mange måter å gjøre det på, sier Mæland.

Helse— og sosialbyråd Liv Røssland (Frp) åpner for at rusmisbrukerne selv kan bli med på råd.

– Dette er et miljø som tidligere har vist at de er konstruktive og bevisst på sin egen situasjon, sier Røssland.

Debatten om hva man skal gjøre med rusmiljøet i Nygårdsparken er aktualisert av Katrine Opsanger Ullestads dødsfall.

Den 19 år gamle kvinnen ble funnet død i en tunnelåpning på Møhlenpris.

**Les også:

Politiledere kan bli avhørt**

BT har vært i kontakt med flere beboere på Møhlenpris. Flere mener at mens de narkomane tidligere stort sett holdt seg i Nygårdsparken, har åpenlyst rusmisbruk nå spredt seg til større deler av Møhlenpris.

Byrådsleder ber om råd

– Vi skal ta beboerne og deres opplevelser på alvor. Jeg har ingen problemer med å forstå hvor frustrerende det er å bo ved siden av en park som er så nydelig, og som i dag har disse problemene, sier Mæland.

Hun mener problemstilling er vanskelig.

– Dette er kanskje storbyens største utfordring. Vi skal ha plass til alle i byen vår, men vi skal selvsagt ha en trygg og god by. Jeg synes dette er et kjempedilemma, og jeg er veldig åpen for gode råd, sier Mæland.

Hun understreker at byrådet ikke ønsker at miljøet i Nygårdsparken skal splittes opp, og mener forsøket med å sprenge rusmiljøet på Plata i Oslo har vært svært lite vellykket.

– Vi vet erfaringsmessig også i Bergen hvordan det gikk da miljøet i parken ble sprengt, og vi hadde de narkomane utover hele Torgallmenningen. Det er enda skumlere med tanke på våre barn og unge, sier Mæland.

Luftet flytting for politiet

Politioverbetjent Agnar Berland bekrefter at en mulig flytting har vært drøftet med politiet.

– Det er riktig det har vært diskutert i et møte mellom byrådet og politiet, sier Berland, som deltok på møtet som fungerende stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon.

Han mener det vil være problematisk å flytte rusmiljøet med makt.

– I utgangspunktet kan vi ikke flytte et miljø. Det må være noe straffbart som ligger til grunn for at vi kan vise noen bort fra et sted, sier Berland.

NARKO TIL FLORIDA? På Strax-huset på Florida får rusmisbrukere hjelp av Bergen kommune. Nå vurderer byrådet å flytte hele narkotikamiljøet fra Nygårdsparken ned til dette området ved Store Lungegårdsvann.
Skodvin, Helge