Det fortalte distriktsveisjefen i Hardanger og Soss samferdselsminister Liv Signe Navarsete, som i dag har vært på befaring på flere rasutsatte områder på E 16 mellom Voss og Bergen.

— Vi må samarbeide med Jernbaneverket om å frigjøre plass til bedre vei, sa Ansok.

Navarsete lovet å orientere seg om mulighetene for å flytte toglinjen. Det blir i så fall en tidkrevende og kostbar affære.

Varslene om mer ekstremvær må få konsekvenser for planlegging av nye veier og jernbanestrekninger, mener Navarsete.

ARNE HOFSETH (mms)