Ifølge avisen Vårt Land er KKL allerede i gang med finne egnede kontorlokaler i Bergen.

Generalsekretæren i KKL, Geir Magnus Nyborg, sier at flertallet av de ansatte i dag har tilhørighet til Bergen. En flytting vil også føre til store kostnadskutt og bedre kontakt med fotfolket i organisasjonen.

KKL er en fellesorganisasjon for 28 kristne organisasjoner i og utenfor Den norske kirke. Organisasjon har i tillegg 38.000 medlemmer. KKL arbeider for å sikre gode programmer på radio— og tv. Organisasjonen deler også ut en rekke stipendier til folk som vil utdanne seg innen radio og tv, eller drive forskning på elektroniske medier. Det endelige flyttevedtaket blir tatt i neste måned.