• Hvis myndighetene ikke gjør noe med rasfaren, er det ikke levelig her, sier Jan Egil Leirstein, som onsdag opplevde ras nummer to på halvannet år.

I morgentimene onsdag var Leirstein i full gang med å hindre vann og jord i å trenge inn i driftsbygningen på gården sin i Mundheimsdalen i Kvam herad. Et mindre jordras hadde stoppet like ovenfor bygningen. Da hørte han et voldsomt drønn idet et nytt ras gikk mellom gården hans og nabohuset. Raset tok med seg elektriske koblingskiosker og stolper og stengte veien.

— Raset var så høyt at jeg ikke kunne se nabohuset, så jeg var en stund redd for at det var tatt, sier Leirstein.

I mars i fjor raste to enorme steinblokker ut fra fjellsiden og landet på hver sin side av et hus like i nærheten av Leirsteins gård.

Krever ikke millioner

— Ved snøsmelting eller mye nedbør blir vannet ledet inn i løp som rasene har laget. Derfor fortsetter det å rase ut mer og mer. Det kan bygges jordvoller og store vannrør under veien for å hindre dette. Dette er tiltak som koster noen ti- eller hundre tusen kroner, tror bonden.

— Jeg krever ikke millioner.

Han håper nå at Kvam herad eller øvrige myndigheter tar tak i rasfaren.

— Det er ganske vanskelig å drive jordbruk her også, hvis det ikke ryddes skikkelig opp.

Jan Egil Leirstein er grunneier og driver gården, i tillegg til studier i Bergen. På gården bor også konen og deres tre barn.

— Det beste hadde egentlig vært om staten hadde lagt ned forbud mot å bo i området og kjøpte oss ut. Vi sitter jo med lån, så det er ikke bare enkelt å selge heller.

- Ikke planer eller ansvar

— Vi har ingen spesielle planer for Mundheimsdalen. Rassikring er grunneiers ansvar. Vårt ansvar kommer først og fremst inn ved byggetillatelse. Men er det spesielle forhold kan vi likevel komme til å gjøre noe, sier rådmann i Kvam herad Knut Terje Rekve.

Han visste ikke om raset da BT tok kontakt torsdag. Dermed kommenterer han heller ikke de konkrete forholdene i Mundheimsdalen.

— Til neste år kommer vi i gang med kartlegging av de geologiske forholdene i kommunen. Da vet vi også mer om tilstanden i Mundheimsdalen.