— Et Gamle Bergen på Koengen er min store drøm for Bergen som reiselivsby. Gamle Bergen har i dag 40.000 betalende gjester i året. Å flytte museet inn mot sentrum, kan raskt gi en million besøkende hvert år. Jeg er overbevist om at dette kan bli en unik turistmagnet og et spennende bymiljø i forlengelsen av Bergenhus, Håkonshallen. Rosenkrantztårnet, Mariakirken, Bryggen og Vågsbunnen, sier Warberg til Bergens Tidende.

Warberg slapp bomben da han presenterte den nye reiselivsplanen for Bergen i går. Museumsdirektør Tryggve M. Fett i Gamle Bergen synes ideen er spennende, men vet ikke om den lar seg realisere økonomisk. Ifølge Fett vil det koste minst 200 millioner kroner å rive dagens Gamle Bergen og gjenreise det som et nytt museum på Koengen.

På feil sted

Warberg mener at Gamle Bergen er en av byens viktigste turistattraksjoner, men med feil beliggenhet i forhold til turiststrømmen. Han ser for seg et museum som blir både annerledes og mye større enn dagens Gamle Bergen i Sandviken.

— Husene i Gamle Bergen er jo tidligere revet og gjenoppbygd i Sandviken. Det er ikke noe problem å rive dem igjen, og så la dem gjenoppstå på Koengen, og la disse bygningene bli en grunnstamme i en ny og fremtidig 1800-tallsby på området som Forsvaret i dag disponerer. De fleste husene på Gamle Bergen er jo fra denne perioden.

Ekserserhuset

Warbergs tanke er noe langt mer enn bare å gjenreise Gamle Bergen, slik museet eksisterer i Sandviken dag. Ideen hans er å skape et levende 1800-tallsmiljø, som vil være et populært besøksområde både for turister og fastboende bergensere. Blant annet vil han brosteinslegge hele området, skape åpne samlingsplasser med konserter og ulike kulturarrangementer og reise lysthus. Han foreslår også at Ekserserhuset kan få sin fremtidige plassering som et gammelt forsamlingslokale i et museumsmiljø på Koengen.

Populært boområde

— Jeg ser også for meg et levende miljø også for bergenserne, der man etablerer små butikker i gammel stil, og reiser nye «look alike-hus» i 1800-tallsstil. Disse kan selges som boliger. Jeg er sikker på at bergenserne vil stå i kø for å kjøpe hus og bosette seg i et slikt miljø, selv om restriksjonene på bruk, vedlikehold og utseende må være strenge, sier Warberg.

Han fikk ideen etter et besøk i den belgiske byen Brugge for en tid siden. Der har man klart å ta vare på den gamle bebyggelsen.

— I Brugge har man klart å bevare et gammelt og unikt bymiljø både som museum, butikkområde og boliger. Hvorfor skal vi ikke gjøre det samme i Bergen når vi har en attraktiv tomt, og noen av byens mest populære turistattraksjoner like ved, spør Warholm.

God idé

Direktør Tryggve M. Fett ved Gamle Bergen bekrefter at han har drøftet ideen med Warberg.

— Jeg vet ikke om dette lar seg gjennomføre. Gamle Bergen Museum har i alle fall ikke kapasitet eller er i posisjon til å stå for dette selv. Men jeg synes ideen om flytting til Koengen er både spennende og god. Likevel vil vi fortsette å planlegge nye utvidelser av Gamle Bergen i Sandviken.

— Tanken er ikke minst spennende fordi et Gamle Bergen på Koengen kan løfte frem Trebyen Bergen, legger Fett til. Byen har en gammel og enestående trehusbebyggelse som er kommet i bakgrunnen i markedsføringen av Bergen. Denne bebyggelsen er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Svært mange gamle europeiske byer besto opprinnelig av trehusbebyggelse, men rev dem for 500 år siden. I Bergen har vi klart å ta vare på denne bebyggelsen.

Kan selges

Det finnes ingen sikre økonomiske anslag for hva et nytt Gamle Bergen vil koste. Beregninger viser at riving og flytting er beregnet til et sted mellom 200 og 250 millioner kroner. Warberg mener dagens museumstomt i Sandviken er svært attraktiv på eiendomsmarkedet, og kan selges for anslagsvis 40 millioner kroner som en grunnlagskapital. Ellers er han overbevist om at bygging av bolighus på Koengen blir et yndet salgsobjekt med høye priser, og han mener at inngangspenger på Koengen vil bidra til finansiering og drift.

Les også om turistbyen Bergen på side 16

STORGEVINST: - Å flytte Gamle Bergen inn mot sentrum kan raskt gi en million besøkende hvert år, mener reiselivsdirektøren i Bergen, Ole Warberg. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

<b>VIL KOSTE DYRT:</b> Museumsdirektør Tryggve M. Fett i Gamle Bergen synes flytteideen er spennende, men peker på at det vil koste minst 200 millioner kroner å rive dagens Gamle Bergen og gjenreise det på Koengen. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN