Senterpartiet hadde sin nasjonale valgkampåpning i Bergen i går formiddag. Så godt som alle partitoppene møtte opp, og mange partimedlemmer gjorde det de kunne for å sette et grønt preg på Torgallmenningen. Grønne ballonger, grønne løpesedler, grønne pappfirkløvere og grønne plakater med bilde av en diplomatsmilende partileder Åslaug Haga som hang på tilhengeren der Hardanger Big Band spilte evergreens.

Da storbandet var ferdig, kom Haga med følgende budskap fra tilhengeren, et budskap som vil få det til å gå kaldt nedover ryggen på Oslo-politikerne og statlig ansatte i Oslo:

— Vi vil flytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo-området de neste fem årene.

I vår vedtok et bredt flertall på Stortinget å flytte ut åtte statlige tilsyn og 900 ansatte ut av Oslo. Blant annet ble Konkurransetilsynet flyttet til Bergen, tross sterke protester fra både de ansatte og Oslos politikere.

Hvert år blir det opprettet flere statlige arbeidsplasser i Oslo enn det Stortinget vedtok å flytte ut. Og Oslo er fylket som får desidert flest nye statlige arbeidsplasser hvert år. Det vil Senterpartiet gjøre noe med.

- Vestlandet vil få

— Statlige selskaper som Telenor, Posten og Veivesenet må endre sin politikk. De er altfor dårlige til å desentralisere. Her er det et stort potensial for å flytte ut arbeidsplasser, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til BT.

Mellom 1000 og 2000 av arbeidsplassene Sp vil flytte tilhører ansatte i departementene.

— Arkiv, regnskap og IT-funksjoner kan flyttes ut. Dette gjorde Bondevik 1-regjeringen vurderinger på, sier Arnstad.

— Hvor mange av disse arbeidsplassene vil havne i Hordaland?

— Det er altfor tidlig å komme med tall, men Vestlandet vil få sin broderlige andel, sier hun.

Hun tror det er mulig å få flertall på Stortinget for forslaget.

— Hvis regjeringen mener alvor med det den startet i vår, bør de være interessert i å diskutere dette med oss. Regjeringen har vektlagt at det faglig og økonomisk sett er viktig å flytte ut, sier Arnstad.

Solberg lite begeistret

Kommunalminister Erna Solberg er mildt sagt lunken til forslaget.

— Dette er tenk på et tall-politikk for å få medieoppmerksomhet og ikke realistisk å gjennomføre, sier hun.

Hun bedyrer likevel at regjeringen fortsatt er opptatt av å flytte ut arbeidsplasser, og hvis Høyre får bestemme vil det både bli flyttet ut flere statlige arbeidsplasser og opprettet nye arbeidsplasser i distriktene de neste fem årene.

— I Veivesenet har det allerede vært en desentralisering. Telenor er ikke statlig, men børsnotert, og Stortinget kan ikke vedta hva det skal gjøre.

— Staten har jo flertall på generalforsamlingen?

— Ja, men å gi en politisk instruks om å gjøre noe som ikke er lønnsomt, vil være å sette ned verdien på aksjene som mange har kjøpt i selskapet, sier Solberg.

Vurderer Posten

— Hva med Posten?

— Vi ser på delfunksjoner der, men 5000 er en kjempestor sum.

— Og ansatte i departementene?

— Vi jobber med å se hva som kan flyttes ut. Noen av oppgavene kan gjøres andre steder, men jeg vet ikke om det er så mye å hente på å flytte ut for eksempel arkivet, sier Solberg.

Hun sier regjeringen ikke kan la seg styre av et overordnet mål om å flytte ut et visst antall arbeidsplasser, men må foreta en faglig gjennomgang av hva som er fornuftig å flytte ut av Oslo.

INGEN VALGKAMP UTEN EU-MOTSTAND: I går ble den offisielt åpnet, tenkeboksen for ja-folk. - Hvis ja-siden vil ha et tredje nei, skal de få det, lovte Senterpartileder Åslaug Haga.<br/>Foto: MARITA AAREKOL