Statens vegvesen har klødd seg i hodet for å finne ut hvordan trafikken i rundkjøringen i Vågsbotn skal reduseres når nye E39 mellom Vågsbotn og Nordre Brurås står ferdig.

Problemet er at det allerede i dag til tider er store køer i området, spesielt for dem som skal til og fra E16 mot Arna.

Nå har Vegvesenet og Bergen kommune kommet frem til en løsning. De vil bygge en bro – en såkalt "fly over" – for trafikken som skal nordover og inn i den planlagte tunnelen gjennom Eikåsen (se illustrasjon).

Satser på estetikk

— Når vi får mesteparten av trafikken mot Nordhordland over broen, får vi mer ledig kapasitet i rundkjøringen, sier seksjonsleder Arild Hegrenæs i Statens vegvesen.

- Hva har denne løsningen å si for beboerne i området?

— Det kommer an på øynene som ser. Vi legger vekt på at den blir så estetisk som mulig, men det er klart at det blir et element som kommer litt høyere enn resten av veien. Dersom vi lykkes med å gjøre dette pent, trenger det ikke være negativt, sier Hegrenæs.

Venter mer støy

Ettersom trafikken som går over broen vil komme noe opp i høyden, vil det ifølge Hegrenæs kunne føre til høyere støy.

— Dette vil vi håndtere med fasadetiltak etter gjeldende plan- og bygningslov, sier han.

Reguleringsplanen med den nye kryssløsningen må behandles av kommunen før planene kan settes ut i livet. Et endelig vedtak i bystyret kan foreligge rundt 20. juni.

Liten brikke i puslespillet

Ved Minde Allé har man i dag en trafikkløsning som er tilsvarende den planlagte broen, men ved Minde går trafikken under i stedet for over rundkjøringen. Men prinsippet er det samme, nemlig å få til rask flyt for gjennomgående trafikk.

Den nye trafikkløsningen i Vågsbotn er kun en liten brikke i den store utbyggingen av E39 mellom Vågsbotn og Nordre Brurås. Den nye veien vil bestå av to nye tunneler gjennom Eikåsen, slik at trafikken ikke lenger skal gå over Vikaleitet.

— Dette har vært et ønske i mange år. I dag går 20.000 biler daglig over Vikaleitet. Med den standarden det er på den veien, er det klart at det er behov for en mer tidsriktig løsning, sier Hegrenæs.

Dyrt med dobbeltløp

Etter planen skulle det kun bygges ett tunnelløp mellom Vågsbotn og Nordre Brurås, men nye sikkerhetskrav fra EU har ført til at man går for dobbelt løp.

Med to løp blir prosjektet både forsinket og fordyret. Ifølge Vegvesenets anslag vil de knappe to kilometerne med tunnel koste rundt 300 millioner kroner.

Si din mening om planene i kommentarfeltet under!