• Mitt mål er at gjerdene skal helt vekk, sier byråd Lisbeth Iversen. Så langt har hun vunnet en halv seier mot gjerdene som har sperret av Festningskaien.

En egen utredningsgruppe har i lang tid jobbet med å finne en løsning som kunne sørge for at folk flest kunne spasere langs kaien.

Gruppen som har bestått av ansatte fra kommunen og havnevesenet, har ikke klart å finne en løsning på hovedproblemet; at det er gjerder som fysisk sperrer av kaiområdet.

— Vi skal ha et alternativ som er gjerdefritt, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Anbefaler ikke mobile gjerder

Hun har lagt betydelig prestisje i å få bort gjerdene, og er fornøyd med at arbeidsgruppen har kommet frem til at det kan være mulig med en mobil løsning, med gjerder som kan flyttes.

— Det man skal merke seg er at arbeidsgruppen har vist at det faktisk er mulig å drive en internasjonal havn uten gjerder, sier hun.

Gruppen anbefaler likevel ikke denne løsningen. Årsaken er at det blir vanskelig å drifte en slik gjerdeløsning. Et annet problem er sikkerheten. Gruppen mener at det er stor fare for ulykker dersom en til stadighet skal flytte gjerder frem og tilbake. Arbeidsgruppen har heller ikke klart å finne en lagringsplass hvor gjerdene kan stå når de ikke er i bruk.

Ikke terrortrussel likevel

Iversen mener dette er hindre som bør være mulig å løse.

— Det at det ikke er ønskelig fordi det er krevende, er noe helt annet enn at det ligger en terrortrussel bak, sier byråden.

I stedet for å fjerne gjerdene forslår gruppen:

  • At gjerdene flyttes nærmere sjøen (mellom 9 og 11 meter).
  • At festningskaien deles inn i tre soner, som kan stenges og åpnes etter behov.

Sperret område

Denne løsningen vil gjøre det avsperrede området betydelig mindre. Samtidig vil den jevne bergenser kunne gå inn på den delen av kaiområdet som ikke er i bruk av skip som krever sikring. Dersom det for eksempel kun er ett skip som krever sikring i en sone, vil de to øvrige sonene kunne være åpne.

Lillian Blom (SV) som sitter i komité for miljø og byutvikling mener at arbeidsgruppens forslag ikke er særlig godt.

— Problemet er at gjerdene vil stå på kaiområdet. De er ikke estetisk fine. Selv om en åpner opp for at bergenserne kan gå innenfor gjerdene, vil en fortsatt ha følelsen av at en beveger seg inn på et sperret område, sier hun.

Båndlagte områder

Lisbeth Iversen er glad for støtten fra SV og Ap, som også ønsker en gjerdefri havn.

— Jeg vil nå ha tall og fakta på bordet som viser hva som skal til for å gi oss mobile løsninger, slik som enkelte havner har, sier byråden.

Hun ser ikke bort fra at egne ansatte kan ha ansvar for flytting og lagring av gjerdene.

— Dette kan bli viktige arbeidsplasser. Det vil koste, men det er underordnet når det gjelder å sikre tilgjengeligheten, sier Iversen.

Hun mener denne saken og Forsvarets ønske om sikkerhetssoner ved Haakonsvern har fellestrekk.

— Det handler om byområder som blir båndlagt fordi myndighetene mener det ikke er trygt. Retten til å ferdes fritt er en av de viktigste demokratisakene vi har, sier byråden.

Hva synes du om terrorgjerdene? Si din mening i feltet under!